SANERINGSPROCEDURES, KENMERK LK/5001

 


 

Bergen op Zoom, 7 maart 2005

 

College van Burgemeester en

Wethouders der Gem. Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: saneringsprocedures, kenmerk LK/5001

 

Geacht College,

Komende dinsdag presenteert de algemene rekenkamer een rapport “waaruit blijkt dat er nauwelijks zicht is op de miljarden euro’s die in de bodemsanering worden gestoken. Aan grond kun je drie keer verdienen”, aldus de Volkskrant van 5 maart 2005.

Volgens voornoemd artikel heeft de VROM-inspectie “reeksen alarmerende rapporten geschreven. Negen van de tien saneringen voldoen niet aan de oorspronkelijke plannen. Jaar na jaar blijkt het toezicht ‘volstrekt onvoldoende’, evenals de latere monitoring. Bij vrijwel alle saneringen blijft meer gif dan gewenst achter in de bodem. Toch worden saneerders vrijwel nooit beboet”. 

Het vorenstaande leidt tot een aantal vragen, die leven bij de D66/BSD-fractie: 

  1. Wat zijn de controleprocedures?
  2. Hoe vinden de controles in Bergen op Zoom plaats?
  3. Worden de transportmonsters door onafhankelijke bureaus genomen en bepaald?
  4. Hoe gebeurt de controle op de verwerking van de vervuilde gronden?
  5. Hoe wordt na afloop van de ‘sanering’ de kwaliteit van de teruggestorte grond bepaald?
  6. Wat zijn de resultaten van de eindcontroles, inclusief de vergelijking met de oorspronkelijke saneringsdoelen en -plannen?
  7. Wanneer en hoe vindt eventueel vervolging plaats en wat zijn in dit kader de ervaringen met het Openbaar Ministerie, inclusief prioriteitstelling? 

Uw antwoorden tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Louis van der Kallen

  


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *