STADSDISTRIBUTIE, KENMERK LK/5002

 


 

Bergen op Zoom, 28 maart 2005

 

College van Burgemeester en

Wethouders der Gem. Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: stadsdistributie, kenmerk LK/5002

 

Geacht College, 

Een aantal studenten hebben recent de stadsdistributie in  West-Brabant in beeld gebracht en gerapporteerd aan de Kamer van Koophandel. Zowel door vervoerders, verladers als ondernemers in de binnenstad worden de huidige voorschriften, zoals de venstertijden, als hinderlijk en niet optimaal ervaren.

Bewoners en bezoekers hebben ook problemen met de bevoorrading en met het afhalen bij winkels in de binnenstad. 

In hoeverre is de laatste jaren geëvalueerd of de huidige regelgeving optimaal is?

Zijn de huidige verschillende venstertijden voor de binnenstad nodig of is afstemming/harmonisering mogelijk?

De vroege uren worden niet of nauwelijks benut, omdat veel ondernemers geen aflevering wensen vóór hun openingstijden. Door feitelijke concentratie van de afleveringstijden, de uren dat openingstijden en venstertijden samenvallen, treedt extra hinder op door wachtende auto’s die opstoppingen veroorzaken. Verschuiving betekent ook dat de enkele vroege vervoerder, die nu door de bewoners als zeer hinderlijk wordt ervaren, door zijn latere komst minder hinder veroorzaakt. Is verschuiving mogelijk? 

Zijn er met ondernemers mogelijk afspraken te maken over het bijvoorbeeld per toerbeurt 

door één hunner per straat of cluster in ontvangst nemen van de goederen vóór de openingstijd? 

Elders (bijvoorbeeld in Amsterdam) komen beperkende maatregelen voor, zoals beperking van het laadvermogen van de bezorgende vervoerders, waardoor hinder verminderd wordt en de creativiteit om te komen tot meer omgevingsvriendelijke transport/distributie bevorderd wordt. 

Mede gezien het behoud van het wegdek, maar ook door de toegenomen eisen aan de luchtkwaliteit van stedelijke gebieden is het gerechtvaardigd om deze zaken in samenspraak met vervoerders, ondernemers en bewoners eens nader tegen het licht te houden.

Ook de ontwikkeling in het distributiewezen staat niet stil. Er is steeds meer mogelijk. 

Uw reactie tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *