DE BEEK, KENMERK LK/5009

 


 

Bergen op Zoom, 1 juli 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: De Beek, kenmerk LK/5009

 

Geacht College,

Bij brief van 16 juni 2005 hebben een aantal bewoners van De Beek in Halsteren diverse zaken omtrent de werkzaamheden aan de riolering, bestrating en groenvoorzieningen onder Uw aandacht gebracht. 

Op uitnodiging van een aantal van hen heb ik op 29 juni een schouw uitgevoerd in het deel van De Beek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Mijn waarnemingen, aangevuld met de toelichting van zeer betrokken bewoners roepen vragen c.q. opmerkingen op over o.a. 

  1. communicatie
  2. bestrating
  3. verlichting
  4. groenvoorziening
  5. riolering/afkoppelen afwatering
  6. diversen
  7. gebruik sportpark De Beek en het onderhoud daarvan 

ad 1. communicatie

Vantevoren is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest, die door de bewoners op prijs werd gesteld. Maar onlosmakelijk verbonden met een dergelijke bijeenkomst is de opvolging c.q. nakoming van toegezegde zaken.

Waarom is de planning niet gevolgd?

Sommige startmomenten zijn met weken overschreden!

Was het niet correct geweest eventuele veranderingen in de planning c.q. de aanpak of het plan tussendoor te communiceren met de bewoners? 

ad 2. bestrating

De bestrating roept heel veel vraagtekens op!

Waarnemingen:

–          Oud en nieuw bestratingsmateriaal naast en soms door elkaar gebruikt op een manier die esthetisch verre van optimaal is. Meest absurde voorbeeld is de Secretaris Bertenslaan waar grijze en gele trottoirtegels door elkaar zijn gebruikt (geen gezicht)!

–          Ook banden rond perken soms gedeeltelijk oud, gedeeltelijk nieuw, deels nieuw materiaal nu reeds (vermoedelijk bij het plaatsen) gebroken.

–          Afvoerputten soms sterk verzonken in het wegdek. Gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.

–          Aansluiting met opritten aan de opritzijde niet afgewerkt. Als de stoep verhoogd wordt, ligt het in de rede ook de overgang van stoep-oprit dan nader af te werken.

–          Stoeptegels liggen soms centimeters boven de stoepbanden en aan de rand vaak los.

–          Banden rond het perk ter hoogte van nummers 16/26 Beethovenstraat zouden opnieuw gelegd zijn. Ze zien er uit alsof ze er al 40 jaar liggen en er reeds duizenden vrachtwagens over gecrost hebben: schots en scheef en deels kapot.

–          Op straatgedeelten waar de riolering is vervangen, zijn nu reeds door inklinking verdiepingen te zien. Navraag door bewoners bij de aannemer/uitvoerder heeft geleerd dat er niet opnieuw bestraat zal worden. Het moest in één keer goed! 

De kwaliteit van de bestrating c.q. de zorgvuldigheid daarvan roept zeer veel vraagtekens op bij de bewoners. Hoe is de oplevering en de controle op de uitvoering van het bestek geregeld? 

ad 3. verlichting

De toegezegde aanpak van de verlichting lijkt achterwege te blijven.

Is de aanpak van de verlichting uitgesteld?

De bewoners vinden en hadden verwacht dat ook in het oostelijk deel van De Beek tegelijkertijd met de huidige werkzaamheden de verlichting op het niveau gebracht zou worden van het westelijk deel van de Beek. 

Is het verlichtingsplan aangepast en waarom is het dan niet gecommuniceerd met de bewoners? 

Ter hoogte van nr. 108 Beethovenstraat is een lantaarnpaal vernieuwd. Deze paal bevindt zich voor een oprit! 

Waarom is deze paal, nu alles openlag, niet één metertje verplaatst? 

ad 4. Groenvoorziening

De drie driehoekige groenvoorzieningen in de Beethovenstraat zijn in verschillende stadia van vernietiging en herstel. De meest zuidelijke ligt er vrij treurig bij. De bedoeling zal geweest zijn gras terug te brengen. Wat opvalt is:

–          geen onderhoud aan de bomen en het grasveld in wording is zeer ongelijk

–          de randen rommelig en schots en scheef

–          het veld ligt vol met resten van de bestrating; de eerste keer maaien wordt een dure aangelegenheid, want de messen worden gesloopt door het inliggende puin 

Het middelste groenperceel lijkt recent opnieuw met gras ingezaaid te zijn. Maar in tegenstelling tot wat gebruikelijk behoort te zijn, is er van enige egalisering geen sprake, noch van enig inrollen van het zaad. Ook hier lijkt veel puin c.q. restanten van de bestrating aanwezig. 

Het meest noordelijke perceel wordt op een gruwelijke manier mishandeld. Het is echt niet nodig om vrijwel het gehele perceel te gebruiken als opslagplaats voor bouw/sloopafval. 

ad 5. riolering/afkoppelen/afwatering

De riolering lijkt gedegen aangelegd te worden. Vraagtekens zijn wel te zetten bij het afkoppelen. Zonder controle op waar het water vandaan komt, worden op het oog dakafvoeren gekoppeld aan het hemelwaterriool. Met name bij de bungalows kunnen zaken wel eens iets anders zijn dan ze lijken. Controle in de zin van ‘laat even Uw keuken-, bad- of WC-water lopen’ om te kijken of het echt alleen de dakafvoer is, vindt niet plaats. Dit houdt risico’s in. Dit vraagt om een eindcontrole op de kwaliteit van het afgevoerde water naar de bergingssloot tussen De Beek en sportpark De Beek! 

Het uitvoeren van de rioolaansluiting zonder sifon roept bij burgers vragen op in de zin van: hoe wordt nu de stank uit de riolen voorkomen?

Na een recente felle regenbui stonk het bij één der bewoners in het gehele huis! Toeval? 

ad 6. Diversen

Hoe milieu- en omgevingsvriendelijk is men bezig?

Voor nr. 110 Beethovenstraat (op de hoek met de Griegstraat) staat een bronbemalings-installatie veel geluid en dieseldampen te produceren. Maar al wat er gebeurt: hij verpompt geen water. Volgens omwonenden produceert hij reeds van vorige week dinsdag (21 juni) geen water. De bronbemaler zou dat via de debietmeter ook hebben moeten vaststellen en de overlast en de kosten kunnen beperken. 

Hoe zit de bronbemaling in het bestek en wat zijn de afspraken qua kosten in deze? 

Aan de zuidkant van de bergingssloot is een laag hek aangebracht. Volgens de bewoners was een hoger hek, zoals rond het gebouw van de Heemkundige Kring, beloofd!

Het hek is eenvoudig voor een ieder open te maken en er ontbreekt een bordje “verboden toegang ex art….”. Geen kindveilige afscherming van de sloot en waterbergingszone! 

ad 7. Gebruik sportpark De Beek en het onderhoud daarvan

Een rondgang rond en door het sportpark De Beek is reden een aantal waarnemingen te rapporteren: 

–          De omheining is op een fors aantal plaatsen kapot en het park is makkelijk voor kinderen en ongenode gasten te betreden op alle uren van de dag; er zijn geen tekenen dat ooit geprobeerd is een en ander te repareren

–          op een terrein, grenzend aan de sloot, voetballen een aantal tieners duidelijk ongeorganiseerd! Hoe voorkomt de gemeente dat ook dit park Rozenoord achternagaat met illegaal gebruik? De jongeren laten zichtbaar allerlei rommel achter. 

– Aan de westkant van Veld D is de onderbegroeiing grotendeels verwijderd en is op de plaats waar deze was, veel groenafval gestort. Het terrein lijkt daar wel een composteringsplaats. Duidelijk een geval van illegale stort van afvalstoffen en dat op een gemeentelijk terrein!

Omdat sportterreinen bemest worden, is er in deze ook een sterk milieucomponent: voedingsstoffen vanuit het ‘compost’materiaal zullen doorlekken naar de bergingssloot, waar zich natuurwaarden aan het ontwikkelen zijn. Hoe is het mogelijk dat een gemeentelijke accommodatie gebruikt wordt om illegaal groenafval te storten? 

Vertrouwende op een spoedige reactie,

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie,

Louis van der Kallen  

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *