APV, KENMERK LK/5010

 


 

Bergen op Zoom, 4 juli 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: APV, kenmerk LK/5010

 

Geacht College, 

Artikel 2.1.5.2 van onze APV handelt over het ‘aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg’, alsmede sluit het een aantal organisaties uit van de vergunningsplicht in deze. 

Onze ondergrond blijkt steeds vaker een probleem vanwege alle leidingen en kabels, die zich hierin bevinden. Ook neemt het aantal partijen toe door privatiseringen, denk aan de telecombranche. Maar ook door nieuwe ontwikkelingen als breedbandinternet.

Ook worden de eisen, te stellen aan vergravingen, complexer, bijvoorbeeld hoe om te gaan met de verschillende verhardingen, boomwortels, archeologische waarden, tijdsduur werkzaamheden in bijvoorbeeld het kernwinkelgebied.

De D66/BSD-fractie constateert dat niet iedere vergraver even zorgvuldig omgaat met de belangen van burgers, gebruikers van de openbare weg of aanwonenden. Ook de duur van de werkzaamheden lijkt soms onnodig lang, hetgeen zeker voor het kernwinkelgebied onwenselijk is. Nu de bestrating in de binnenstad van hoge kwaliteit is, moet dit vooral zo blijven. 

Sommige gemeenten (bijvoorbeeld Gouda) gaan over tot het stellen van nadere regels omtrent het leggen, onderhouden, enz. van leidingen en kabels, waarin alle belangen beter geregeld worden. Mogelijk is dit ook een idee voor Bergen op Zoom. Nu bijna alle vergravers privatiseren en commercialiseren en hun aantal toeneemt, komt regeling in deze de D66/BSD-fractie als verstandig voor. 

Uw reactie tegemoet ziend,

Hoogachtend,

namens de D66/BSD-fractie,

Louis van der Kallen  

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *