DE BEEK II, KENMERK LK/5012

 


 

Bergen op Zoom, 11 juli 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: De Beek II, kenmerk LK/5012

 

Geacht College, 

Op 1 juli zond ik Uw College een brief inzake de werkzaamheden in De Beek, Halsteren.

Nadien hebben nog een aantal bewoners mij benaderd met grotendeels gelijke c.q. soortgelijke klachten, alsmede een aantal aanvullende klachten. 

Een aantal van deze klachten wil de D66/BSD-fractie aanvullend op onze brief van 1 juli onder Uw aandacht brengen. We stellen beantwoording van deze brief en de brief van 1 juli in één keer op prijs. 

ad 1. Communicatie – klachten 

–          Planten uit voortuinen ongevraagd en onaangekondigd snoeien en/of verplaatsen ten behoeve van de aanleg of verplaatsing van leidingen.

–          Bestrating opbreken voor garages zonder van tevoren de eigenaren/huurders te informeren inzake tijdstip c.q. duur van de werkzaamheden.

–          Het zonder voorafgaand overleg met bewoners de straatindeling (parkeerplaatsen, plaats te planten bomen) veranderen. 

De voorgaande klachten hadden door overleg en informatie aan bewoners voorkomen kunnen c.q. dienen te worden. 

ad 2. Bestrating – klachten 

–          Tot drie keer toe is de hoek/kruising Beethovenstraat/Chopinstraat open en dicht gegaan met alle gevolgen voor de lokale begaanbaarheid, geluidsoverlast (door trillen) enz., 

–          Het gebruik van oude en nieuwe materialen door elkaar leidt op een aantal plaatsen tot onooglijke situaties. Bijvoorbeeld nabij de hoek met de Beethovenstraat in de Chopinstraat zit er in de aansluiting van de trottoirbanden een gleuf van zeker 7 à 8 cm.

–          Starten/opbreken en dan elders aan de slag gaan zonder de eerste rommel op te ruimen. 

Ad 6. Diversen 

–          Nabij de hoek met de Beethovenstraat heeft in de Chopinstraat 8 weken aaneengesloten een bronbemaling staan ronken. Een dergelijk overlast langdurig op één plek is ongewenst en onnodig. 

Uw reactie tegemoet ziend in de hoop en het vertrouwen dat de leermomenten uit deze brief en die van 1 juli meegenomen worden om bij de verdere werkzaamheden in De Beek de overlast te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. 

Met vriendelijke groet,

namens de D66/BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *