PARKEREN WEEKMARKT, KENMERK LK/5015

 


 

Bergen op Zoom, 8 augustus 2005

 

Aan de bewoners van de

Noordzijde Haven en

Zuidzijde Haven

 

Betreft: parkeren weekmarkt, kenmerk LK/5015

 

Geachte Bewoners 

De volgende vragen zijn door de D66/BSD-fractie ingezonden voor het eerstkomende vragenuur van de gemeenteraad (in september): 

Parkeren (weekmarkt)

De parkeerregeling rond de weekmarkt is recent gewijzigd, zo blijkt uit een geplaatst bord. Nu geldt er een verbod tot parkeren in de vakken van woensdagavond 18.00 uur tot donderdagmorgen 09.00 uur.  Vroeger was dit volgens bewoners op donderdag van 06.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur voor het lossen en laden door marktkooplieden. Bewoners hebben daar volgens hun zeggen geen informatie over ontvangen, noch hebben zij iets gemerkt van een publicatie hierover.

Wel hebben zij geconstateerd dat in de loop der tijd de marktkooplieden vaak de vakken aansluitend aan hun kraam op donderdag permanent in gebruik hebben genomen met hun vrachtwagens en uitgeladen goederen. Hierdoor is het feitelijk voor bewoners en anderen onmogelijk in de vakken te parkeren gedurende de duur van de markt. Door de uitbreiding met de woensdagavond en de nacht van woensdag op donderdag zijn de bewoners ernstig benadeeld. Vreemd is dat in Bergen op Zoom de kramen reeds op woensdag worden opgebouwd voor de markt op donderdag. Elders, bijvoorbeeld in Roosendaal, vindt de kramenbouw pas plaats in de vroege morgen van de marktdag. 

Dit leidt voor de D66/BSD fractie tot de navolgende vragen:

–          Wie heeft beslist tot de uitbreiding c.q. verschuiving van de verbodstijd en wat is de motivatie?

–          Is dit gecommuniceerd met de bewoners en belanghebbenden? Zo ja, Hoe? Zo nee, waarom niet?

–          Waarom worden de kramen reeds de avond voor de marktdag geplaatst en niet, zoals elders, op de marktdag?

–          Zou het misschien beter zijn dat na het lossen van de marktwaar de vakken tot 15.00 uur weer beschikbaar komen voor andere belanghebbenden, zoals bewoners en bezoekers van de weekmarkt? 

met vriendelijke groet,

namens de D66/BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *