VRAGENUUR SEPTEMBER II: (VERLICHTING, PARKEREN, RESTAURATIES)

VRAGEN – vragenuur september II

 

Kapotte verlichting

Kapotte straatverlichting blijft soms (te) lang kapot. Bij de verkoop van het gemeentelijk energiebedrijf is afgesproken dat de service hetzelfde zou blijven. Toen was de regel dat binnen 1 werkdag na de melding de reparatie uitgevoerd zou zijn.

Recent heeft een burger vanuit de Burg. van Hasseltstraat bij het servicenummer een defecte straatverlichting gemeld (nota bene bij een betaalautomaat) en kreeg te horen dat het misschien wel 10 dagen zou duren voordat reparatie mogelijk zou zijn. 

–         Welke afspraken zijn er met Essent, de rechtsopvolger van de PNEM/ENWA, inzake de reparaties van straatverlichting en de opvolging van meldingen in deze?

 

Parkeren (ontheffing)

Een inwoner van de Morganstraat (voetgangersgebied) kon altijd moeiteloos een vergunning/ontheffing krijgen voor het inrijden van deze straat ten behoeve van laden en lossen. Nu blijkt dit problemen op te leveren (er moet eerst toestemming gevraagd worden aan een verantwoordelijke, maar die blijkt onbereikbaar).

Gelet op de gezondheid van betrokkene en de daaruit voortvloeiende beperkingen is (ver) lopen met boodschappen e.d. een probleem. 

–         Is hier het beleid, mogelijk met de verzelfstandiging van het parkeerbureau, veranderd?

–         Zo nee, waarom is het afgeven van een vergunning/ontheffing nu moeilijker dan voorheen?

 

Parkeren (weekmarkt)

De parkeerregeling rond de weekmarkt is recent gewijzigd, zo blijkt uit een geplaatst bord. Nu geldt er een verbod tot parkeren in de vakken van woensdagavond 18.00 uur tot donderdagmorgen 09.00 uur.  Vroeger was dit volgens bewoners op donderdag van 06.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur voor het lossen en laden door marktkooplieden. Bewoners hebben daar volgens hun zeggen geen informatie over ontvangen, noch hebben zij iets gemerkt van een publicatie hierover.

Wel hebben zij geconstateerd dat in de loop der tijd de marktkooplieden vaak de vakken aansluitend aan hun kraam op donderdag permanent in gebruik hebben genomen met hun vrachtwagens en uitgeladen goederen. Hierdoor is het feitelijk voor bewoners en anderen onmogelijk in de vakken te parkeren gedurende de duur van de markt. Door de uitbreiding met de woensdagavond en de nacht van woensdag op donderdag zijn de bewoners ernstig benadeeld.

Vreemd is dat in Bergen op Zoom de kramen reeds op woensdag worden opgebouwd voor de markt op donderdag. Elders, bijvoorbeeld in Roosendaal, vindt de kramenbouw pas plaats in de vroege morgen van de marktdag. 

Dit leidt voor de D66/BSD fractie tot de navolgende vragen: 

–         Wie heeft beslist tot de uitbreiding c.q. verschuiving van de verbodstijd en wat is de motivatie?

–         Is dit gecommuniceerd met de bewoners en belanghebbenden? Zo ja, Hoe? Zo nee, waarom niet?

      –         Waarom worden de kramen reeds de avond voor de marktdag geplaatst en niet, zoals elders, op de marktdag?

–         Zou het misschien beter zijn dat na het lossen van de marktwaar de vakken tot 15.00 uur weer beschikbaar komen voor andere belanghebbenden, zoals bewoners en bezoekers van de weekmarkt?

 

Restauraties

Door een nieuwe subsidieregeling ten behoeve van onderhoud en restauraties, waarbij het accent meer op onderhoud komt te liggen dan op restauraties, wordt het restaureren stukken moeilijker te financieren. Er zijn gemeenten, bijvoorbeeld Hoorn, die hierover de noodklok luiden bij de staatssecretaris van cultuur. 

– Wat betekent de nieuwe regeling concreet voor de rijksmonumenten van Bergen op Zoom, die in eigendom zijn van instellingen, zoals gemeente of kerkgenootschappen?

 


 

 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *