VRAGENUUR SEPTEMBER III: (OVERLAST MUGGEN, BANKJES, SAVERPAS)

 


 

VRAGEN – vragenuur september III

 

Overlast spinnen/muggen

Er is reeds jaren ernstige overlast van muggen en daardoor ook van spinnen op grote delen van de Bergse Plaat. De verwachting van ecologen is dat deze overlast nog jaren kan aanhouden omdat er nog geen ecologisch/biologisch evenwicht is in het Markiezaatsmeer.

Nu bestrijden bewoners de overlast vaak zelf en niet altijd op de juiste (toegestane) wijze, vaak met in Nederland niet toegelaten middelen en vaak op (uit arbo-oogpunt) onverstandige wijze.

Ook deze bewoners van Bergen op Zoom hebben recht op een redelijk woongenot.

Georganiseerde bestrijding kan betekenen dat het

a)      doelmatiger en effectiever kan

b)      ecologisch meer verantwoord kan (vaak worden de verkeerde middelen en/of veel te hoge doses gebruikt) en

c)      arbotechnisch gezien ook beter kan 

Vroeger zag de gemeente ongediertebestrijding als een gemeentelijke taak.

–         Zou het gezien het vrijwel permanente karakter van de overlast niet in de rede liggen op de Bergse Plaat op een planmatige wijze de bestrijding ter hand te nemen en als gemeentelijke overheid hiertoe het initiatief te nemen?

Het milieu en de volksgezondheid zullen daarmee gediend zijn.

 

Bankjes

Bij de herinrichting van het Zuivelplein zijn de bankjes verdwenen. De opstaande stenen rand rond de boom biedt wel de mogelijkheid er even op te zitten, maar trekt koud op.

–         Waarom zijn bij de herinrichting van zowel het Gouvernementsplein als het Zuivelplein de bankjes verdwenen?

–         Is het mogelijk om bij de inrichting van het Thaliagebied hier weer bankjes te plaatsen?

 

Saverpas

De introductie van het ondergronds inzamelen van huisvuil middels het gebruik van de Saverpas levert een aantal ongewenste en onvoorziene problemen op.

Een aantal (voornamelijk oudere en minderdraagkrachtige) mensen hebben in het verleden, omdat zij toch geen auto hadden om vuil naar de Kragge af te voeren, de pas weggegeven of weggegooid. Zij wisten c.q. konden in hun beleving niet weten dat de Saverpas een ander gebruik zou krijgen. 15 Euro voor een nieuwe pas blijkt voor velen een onoverkomelijke hindernis. Een aantal plaatst nu hun zakken nabij de vulopening in de hoop dat buurtgenoten (met pas) de zak dan wel in de container zullen deponeren. Dit gebeurt niet altijd, met alle milieu en zwerfvuil gevolgen van dien.

Het gebruik van de Saverpas wordt nu geregistreerd. Uit dat gebruik blijkt nu ook wie c.q. welke panden geen gebruik maken van de Saverpas. 

–         Is het mogelijk om op basis daarvan na bijvoorbeeld drie maanden aan alle 65-plussers en bijstandsgerechtigden, die tot op dat moment nog geen gebruik hebben gemaakt van de Saverpas, automatisch een nieuwe te verstrekken en wat zou dit kosten? 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.