PRINS BERNHARDLAAN, KENMERK LK/5017

 


 Bergen op Zoom, 17 augustus 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Prins Bernhardlaan, kenmerk LK/5017

 

Geacht College,

 

Reeds langere tijd is sprake van een ernstige overlastsituatie door de aard van het gebruik van het pand Prins Bernhardlaan 8.
De overlast wordt door omwonenden zowel aan de voor- als achterkant van voornoemd perceel ervaren. De ervaren overlast wordt veroorzaakt door de intensieve bewoning (kamerverhuur), de onderhoudsituatie, parkeerdruk, handel in verdovende middelen zowel in als vanuit de woning, geluidsoverlast van bezoekers in de nachtelijke uren. Omwonenden ervaren een continue dreiging en een voortschrijdende verpaupering en ernstige aantasting van hun leef- en woonmilieu.

In het recente verleden is om soortgelijke redenen nr. 10 aangekocht en ondertussen in eigendom en beheer van Wonen West Brabant. Aankoop door c.q. via de gemeente is succesvol gebleken bij de aanpak van deze vormen van overlast.
Op 13 augustus is middels een advertentie in BN/De Stem gebleken dat voornoemd pand via een executieveiling verkocht zal worden. Netwerk Notarissen West Brabant regelt de verkoop. Eén en ander staat ook vermeldt op de website www.veilingbiljet.nl.

De D66/BSD-fractie meent dat dit een perfecte gelegenheid is om voornoemd pand aan te kopen en eventueel door te verkopen aan Wonen West Brabant. Hierna kan voornoemd pand samen met nr. 10 gerenoveerd worden c.q. geamoveerd en vervangen door nieuwbouw. Dit zou uitstekend passen in de reconstructie-/renovatieplannen van de wijk Fort-Zeekant.

De D66/BSD-fractie verzoekt U dringend ten spoedigste actie te ondernemen, omdat de veiling reeds op 19 september 2005 plaatsvindt.
Een kopie van deze brief versturen wij naar alle raadsfracties in de hoop en het vertrouwen dat van deze gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om ten spoedigste de overlastsituatie te beëindigen.
Vertrouwende op actie,

 

met vriendelijke groet
namens de D66/BSD-fractie

 

Louis van der Kallen 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *