VRAGENUUR OKTOBER I: (HOLLEWEG, KERKPORTALEN LEPELSTRAATSEWEG, FIJN STOF)

 


 

Vragenuur oktober I

 

Holleweg

Het afgelopen jaar zijn er vluchtheuveltjes geplaatst in de Holleweg, mogelijk als snelheidsremmende maatregel. De plaats van één der vluchtheuveltjes roept vraagtekens op vanwege de problemen die de locatie geeft voor het bus- en vrachtverkeer.

Eén der vluchtheuveltjes is geplaatst aan de hoek Holleweg/Heiningen/van Houtenstraat.

Met name vrachtverkeer en bussen hebben problemen, komende vanuit Heiningen, om de bocht naar links te maken de Holleweg in. De zijkant aan de noordzijde van de vluchtheuvel is rijkelijk “versierd” met bandensporen. Vrachtverkeer en bussen komen bij het nemen van die bocht (zo is mijn waarneming) geregeld op de stoep.

Bij één der bewoners, die parkeert in de daarvoor bestemde vakken, is sinds het plaatsen van deze vluchtheuvel, tot tweemaal toe het geparkeerde voertuig ernstig beschadigd. 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

–         Zijn de vluchtheuvels geplaatst als verkeersremmende maatregel?

–         Is plaatsing aan de hoek Holleweg/Heiningen/van Houtenstraat noodzakelijk voor het gewenste effect?

–         Is het mogelijk (en is het College daartoe bereid?) de betrokken vluchtheuvel zodanig te verplaatsen, dat het vrachtverkeer en de bussen bij het nemen van voornoemde bocht daar geen hinder meer van ondervinden? 

Kerkportalen

Tijdens Open Monumentendag is het ondergetekende opgevallen hoe sterk de kerkportalen van de Sint Gertrudis geërodeerd zijn. Tijdens de restauratie zijn de raamlijsten van de kerk grotendeels vernieuwd, maar de portalen niet.

–         Waarom is er toen van afgezien de kerkportalen ook te vernieuwen/restaureren?

–         Zijn er plannen van aanpak van de portalen, gezien de sterke aantasting? 

Lepelstraatseweg

De Lepelstraatseweg is vanaf de N259 de toegangsweg tot Lepelstraat. Door bewoners wordt aangegeven dat het verkeer bij het binnenrijden van Lepelstraat vaak de snelheid pas terugbrengt ter hoogte van de Kruisweg. Hier wordt pas bebouwing aan twee kanten zichtbaar. Een schouw ter plaatse leert dat de kruising met de Klutsdorpseweg nauwelijks opvalt door de situatie ter plaatse. De begroeiing hangt tot ver over het afwateringsgreppeltje, wat niet onderhouden lijkt. Normaliter zijn er bij de overgang van een 80 km-weg naar woonbebouwing snelheidswerende maatregelen genomen. Deze ontbreken echter ter plaatse.

–         Wie is verantwoordelijk voor het bermonderhoud, inclusief het afwateringsgreppeltje?

–         Waarom zijn er ter plaatse geen verkeersremmende maatregelen genomen?

–         Is het College bereid de aanleg van een verkeersremmende maatregel, bij voorkeur vlak voor of op de kruising met de Klutsdorpseweg, te nemen? 

Fijn stof

Het Kabinet verlaagt per 1 november in het kader van de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide de maximum snelheid op een aantal wegen in de randstad: A10, A12, A13 en A20.

Ook de A4/A58 langs Bergen op Zoom is een ‘hotspot’ als het gaat om de productie van fijn stof, alsmede de overschrijding van de geluidsnormen. 

Tevens is ons stukje snelweg qua individueel- en groepsrisico één van de gevaarlijkste stukjes snelweg in Nederland. Het zou een goede zaak zijn als ook op onze Randweg-Oost de maximum snelheid teruggebracht zou worden.

–         Is het College bereid c.q. wat heeft het College tot op heden gedaan om de Rijksoverheid te bewegen om te komen tot een verlaging van de maximum snelheid op de Randweg-Oost?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *