VRAGENUUR OKTOBER III: (BANKJES, VERDWENEN KUNST, VOORONTWERP WATERWET)

 


 

Vragenuur oktober III

 

Bankjes

Ouderen missen de bankjes in de stad. 

–                     Zou het mogelijk zijn op de stenen omlijsting, rond de boom op het Zuivelplein, houten zitplanken te bevestigen? Zitten op steen is al gauw koud!

–                     Zo ja, wat kost het? 

Verdwenen Kunst

Steeds vaker verdwijnt er (door diefstal) kunst uit ons stadsbeeld, terwijl juist kunstuitingen het stadsbeeld verlevendigen en de geest prikkelen. Sinds 2 à 3 maanden is de poëzie van Bert Bevers op Kijk in de Pot (nabij de spoorlijn) verdwenen. De tekst lijkt professioneel verwijderd. 

–                     Is de tekst door de gemeente verwijderd b.v. ter reiniging?

–                     Zo ja, wanneer wordt de tekst teruggeplaatst?

–                     Zo nee, welke acties worden ondernomen tot herstel c.q. opsporing? 

Voorontwerp Waterwet

Wordt de gemeente, voor zover zij bij een bedrijf de milieuvergunningverlener is, ook belast met de vergunningverlening ten aanzien van (afval)waterlozingen op het riool. Tot op heden zijn de waterschappen hiermee belast en bezitten zij de deskundigheid in deze. 

–                     Is de gemeente blij met het regeringspresentje?

–          Zo nee, is de gemeente, eventueel via de VNG bereid hier bezwaar tegen aan te tekenen?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.