KASTANJELAAN, KENMERK LK/5022

 


 

Bergen op Zoom : 11 oktober 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

                       

Ons kenmerk : LK/AK/5022             Onderwerp : Kastanjelaan                      

 

Geacht College, 

Na iedere stevige bui melden zich weer nieuwe bewoners die wateroverlast ondervinden. Vaak op de voor de hand liggende plaatsen, zoals daar waar zich een laagte bevindt in het stratenplan. Eén van die plekken is waar de Kastanjelaan/Mimosastraat/Oude Wouwsebaan en Esdoornstraat samenkomen.

Eén der bewoners heeft al vele malen tevergeefs het servicenummer gebeld. Een oplossing blijft uit. Sterker nog: het probleem is door allerlei veranderingen verergerd.

Gelet op het feit dat er zich in het gebied tot op de stoep rioolputten bevinden, is het geen nieuw probleem en is het een probleem wat voorzien werd!

De wijk is gebouwd in het midden van de vijftiger jaren. De ontwerpnorm voor rioolstelsels was toen ca. 11 mm/24 uur. Met de buien van nu volstrekt onvoldoende! 

Wat ook blijkt is dat volgens de bewoners Saver, die de rioolputten wordt geacht te reinigen, de putten op de stoep overslaat! Ook de doorstroming roept vraagtekens op. Mogelijk een goede reden voor een onderzoek of de rioolstelsels ter plaatse bijvoorbeeld door wortelgroei niet gedeeltelijk verstopt kunnen zijn (stevige bomen genoeg in de omgeving, die problemen kunnen veroorzaken). 

Wat het probleem zeker heeft verergerd, is de aanleg van een verkeersremmend plateau op het kruispunt, waardoor de stoep lager is komen te liggen dan het wegdek en feitelijk bij iedere bui een drietal huizen gevaar loopt op wateroverlast. 

Mogelijke oplossingen:

–          extra berging in het rioolstelsel creëren

–          extra waterafvoermogelijkheden toevoer straten

–          verlaging wegdek/verhoging stoepen

–          schoonmaken en houden rioolputten

–          inspectie rioolstelsel op bijvoorbeeld verstoppingen door boomwortels. 

Ook vragen bewoners om het fysiek onmogelijk te maken ter plaatse op de stoep te parkeren. Zij denken dat hierdoor de stoep deels verzakt. 

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet

namens de D66/BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *