VRAGENUUR NOVEMBER I: (TOERISTISCHE OPENSTELLINGEN, VERKEERSSPIEGELS, VERZAKKINGEN)

 


 

Vragenuur november I

 

Toeristische openstellingen

In het verleden was het Ravelijn in heet seizoen (april/oktober) geopend vanaf ca. 9.00 uur tot zonsondergang. Nu lijken de openingstijden alleen op werkdagen van ca. 9.00 tot 17.00 uur en op zater- en zondagen als er iets is te doen. 

–         Waarom is het Ravelijn in het seizoen niet meer alle dagen geopend vanaf ca. 9.00 uur tot zonsondergang? 

In het (verre) verleden waren er twee toegangen tot de beeldentuin van het Markiezenhof. De toegang via de bibliotheek is slechts beperkt open. De toegang vanaf het St. Catharinaplein is reeds langer gesloten. Achter de poort van St. Catharinaplein 1c is de doorgang nog steeds in zijn oorspronkelijkie staat (klinkerbestrating met gemeentelijke rioolput) aanwezig. 

–         Waarom is destijds de doorgang vanaf het St. Catharinaplein gesloten?

–         Wat is de eigendomssituatie van de doorgang St. Catharinaplein 1c? 

Toeristische openstelling van het Ravelijn en de beeldentuin is belangrijk. Beide objecten zijn zowel toeristisch als uit oogpunt van een rust- en groenpunt aantrekkelijk. 

–         Is het college met de D66/BSD-fractie van mening dat gestreefd moet worden naar een ruimere openstelling van beide objecten en een heropening van de doorgang St. Catharinaplein 1c? 

Verkeersspiegels

Met een zekere regelmaat worden raadsfracties gewezen op gevaarlijke verkeerssituaties (kruispunten, uitritten, enz.), waarbij het plaatsen van verkeersspiegels als mogelijke oplossingen worden gesuggereerd. 

–         Is er ten aanzien van het plaatsen van verkeersspiegels een gedragslijn of zijn er daaromtrent beleidsregels?

–         Zo ja, wat is de inhoud hiervan? 

Verzakkingen

Op de Bergse Plaat vinden hier en daar stevige verzakkingen plaat. Op de Zeekraal viel zelfs een verzakking van 5 stenen (meer dan 30 cm.) in negen jaar te constateren van de oprit ten opzichte van het pand. Dit soort verzakkingen leiden in toenemende mate tot breuken in leidingen en rioleringen. Ook moeten steeds vaker opritten aangepast/opgehoogd worden om bijvoorbeeld garages bereikbaar te houden. Bij panden met een grote oprit is dit te doen, maar indien bijvoorbeeld de overgang publieke grond/garage minder dan een halve meter bedraagt, zijn (op termijn) problemen te verwachten (bijvoorbeeld hoek Boeieraak/Aak). 

–         Wat is het gemeentelijk beleid of gedragslijn in deze?

–         Wie draagt in dergelijke gevallen de ophogingskosten op publieke grond?

–         Wie is gerechtigd tot het ophogingsinitiatief op publieke grond?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.