KIJK IN DE POT, KENMERK LK/5023

 


 

Bergen op Zoom : 15 oktober 2005  

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

                       

Ons kenmerk : LK/AK/5023             Onderwerp : Kijk in de Pot                     

 

Geacht College, 

In 2001 is het 22 ha grote stadspark Kijk in de Pot in gebruik genomen. Na vier jaar is er, mede in het licht van de nieuwe plannen, alle reden om te kijken wat de stand van zaken is. Wat is er terecht gekomen van de mooie plannen en de feitelijke invulling en het gebruik van Kijk in de Pot? 

Wandelend over Kijk in de Pot moet ondergetekende constateren dat:

–          het gebied nog steeds ideaal is als hondenuitlaatterrein

–          het terrein beperkt bruikbaar is voor andere speelactiviteiten

–          de verruiging feitelijk betekent een achteruitgang in natuurwaarden

–          niet maaien, gecombineerd met niet afvoeren waar wel gemaaid wordt, feitelijk betekent dat distels, brandnetels en brem de alles overheersende plantensoorten worden, waardoor tevens de verruigde delen onbegaanbaar zijn geworden. 

Bedoeld was door verschraling de natuurwaarden verder te ontwikkelen. Het gebrek aan onderhoud en het niet afvoeren van (niet) gemaaid groen, gecombineerd met de depositie vanuit de lucht van voedingsstoffen, levert een zeer eentonig, weinig divers natuurbeeld op!

Rond de Slikbatterij is de onderhoudssituatie meer dan droevig. De zogenaamde ‘ligweide’ is door manshoge distels en brandnetels zelfs onbegaanbaar, laat staan geschikt voor het neervlijen van een menselijk lichaam en genieten van een zomerse of najaarszon.

Onderhoud aan de dijken, die volgens het ontwerp glad dienen te zijn, is in geen jaren uitgevoerd.

Van het vrijhouden van opschietend onkruid van het schootsveld tussen de Schans en de Markiezaatsweg om de verlichte tekst van Bert Bevers zichtbaar te houden is niets terecht gekomen. Wilgen groeien tot meer dan 2 meter hoogte.

De uit de 18e eeuw stammende gracht groeit dicht. 

Het vorenstaande is het hemelsbrede verschil tussen “droom(plan)” en “daad”. 

Wat intens jammer is, is dat op de geschetste wijze, door de afwezigheid van (planmatig) onderhoud, niet alleen het park en de opzet van het park niet tot zijn recht komt, maar ook de aanwezige kunst, waarmee Bergen op Zoom zich zo graag profileert, zelfs onzichtbaar wordt.

Beginnend bij de pergola-ingang, moeten we constateren dat van de inkassingen, bestemd voor de ‘iconen van de stad’ er nog steeds slechts 4 gevuld zijn. Grotendeels zijn deze vier zelfs verscholen achter de opschietende begroeiing (gewenste acties: weer zichtbaar maken van deze vier ‘iconen’ en zoeken naar een nadere invulling van de overige inkassingen).

De WIG begint grotendeels qua zicht verloren te geraken in de hoog opgeschoten distels, brandnetels en vooral brem. In feite wordt daardoor de beleving van dit kunstobject/

landschapselement ernstig aangetast (gewenste acties: maai minimaal 1 x per twee jaar dit gebied en voer het maaisel af).

Ook de natuurwaarden komen niet optimaal tot hun recht door de verrijking van de voedingsbodem en de overheersing van enkele soorten.

Herstel de ‘ligweide’ in haar functie (gewenste acties: maaien/afvoeren/inzaaien gras).

Voer het oorspronkelijke plan rond de Slikbatterij uit (gewenste acties: onderhoud dijken, verwijder begroeiing gracht, herstel zichtlijn tekst Bert Bevers/Markiezaatsweg door het wilgenbos te elimineren). 

Als we miljoenen uitgeven aan een park, laten we het onderhoud dan serieus nemen en de kunst, die ons allen kan inspireren, daartoe de kans geven. 

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet

namens de D66/BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *