KIJK IN DE POT II, KENMERK LK/5025

 


 

Bergen op Zoom, 12 november 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Ons kenmerk : LK/AK/5025             Onderwerp : Kijk in de Pot II                       

 

Geacht College,

Bij de aanleg van het park Kijk in de Pot was het de bedoeling een aantal zichtlijnen tussen de stad, het park en het water te herstellen. Het motto was “de stad weer met het water verbinden”. 

Een jaar na de aanleg is als proef een dijk of grondwal aangebracht in de hoop en de verwachting dat oeverzwaluwen erin zouden gaan broeden. Deze grondwal doorbrak een aantal zichtlijnen van en naar de stad. Het uitzicht vanuit het park op het water werd beperkt (zonsondergang) en vanaf de Markiezaatsweg werd het zicht op de WIG ontnomen.

De grondwal is als nestplaats geen succes gebleken. Behalve het prikkeldraadhek, om de honden op afstand te houden, ligt de grondwal er troosteloos bij en wordt niet onderhouden. Juist dat onderhoud is nodig om de oeverzwaluw te verleiden tot broeden ter plaatse. Wederom een verschil tussen droom en daad. Alles vergt onderhoud, anders worden de doelen niet gehaald, zo blijkt.

De grondwal zat niet in het ontwerp. Dit was een proef die kennelijk mislukt is. Alle reden om tot verwijdering over te gaan en de zichtlijnen van het parkontwerp te herstellen.

Geef de gebruiker van de Markiezaatsweg het zicht op het stadsprofiel (inclusief Peperbus) terug en geef de parkbezoeker en bewoners van de parkflats weer meer zicht op het water. 

De D66/BSD-fractie verzoekt tot verwijdering van de grondwal over te gaan of de grondwal te onderhouden op een wijze die het goede doel (broedende oeverzwaluwen) dichterbij brengt. Verwijdering doet recht aan de ontwerpers van het park en de WIG. 

Met vriendelijke groet,

namens de D66/BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *