PROCEDURES, KENMERK LK/5026

 


 

Bergen op Zoom, 14 november 2005

 

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad

 

Ons kenmerk : LK/AK/5026             Onderwerp : Procedures                       

 

Geachte Voorzitter, 

Op het eind van de raadsvergadering van 8 november j.l. was er een korte discussie tussen wethouder v.d. Kieboom en de heer Linssen over de toekomst van de Zeeland en de rol van Hommerson Arcades B.V. daarin.

Tot tweemaal toe verwees de wethouder naar het besluit inzake de Zeeland. 

Dit stoort mij in hoge mate en acht ik een inbreuk op de democratische gang van zaken rond de besluitvorming. Tot op heden was het in onze gemeente een goed gebruik het voorstel, het debat, toezeggingen, het besluit en de notulen als één en ondeelbaar te zien.

De expliciete verwijzing door de wethouder naar het besluit als verklaring voor het nog niet benaderen van de andere gegadigde voor een ontwikkeling van de Zeelandlocatie, doorbreekt dit gebruik op een, voor onze fractie, niet acceptabele wijze. 

Als het College van mening is c.q. blijft dat de benadering (verwijzing naar het besluit) de juiste is, zal dit voor onze fractie leiden tot een handelswijze dat ieder wezenlijk element in voorstel, debat of toezegging in het vervolg expliciet in het besluit moet worden opgenomen. 

Uw antwoord, zo mogelijk voor de raadsvergadering van 24 november, tegemoet ziende, zodat wij eventueel reeds bij die vergadering onze (niet door ons gewenste) aangepaste handelswijze kunnen introduceren. 

Met vriendelijke groet,

namens de D66/BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *