VRAGENUUR DECEMBER I: (BEHEERSPLANNEN, BETERSCHAP BORGVLIETSEDREEF)

 


 

Vragenuur december I

 

Beheersplannen

In de loop van 2006 wordt er voor een aantal vogel- en habitatrichtlijngebieden in onze omgeving een beheersplan opgesteld. Het betreft:

–         de Brabantse Wal

–         Krammer – Volkerak

–         Zoommeer

–         Markiezaat 

In hoeverre is de gemeente Bergen op Zoom daarbij betrokken en hoe worden onze belangen in deze veiliggesteld c.q. onder de aandacht gebracht van de opstellers van de beheersplannen? 

Beterschap

Het is natuurlijk goed als een burger beterschap belooft. Een reeks van boetes leidt meestal wel tot spijt en het maken van afspraken. Menigeen heeft spijt van fout parkeren. Mogen die ook even langskomen om na een spijtbetuiging van de opgelegde boetes verlost te zijn?

Maximaal één aanhangwagen mag er staan. Wel, nu staat er maar één. De opslag in twee vrachtwagens tellen klaarblijkelijk hierbij niet mee.

Inzet van burgers om aan de overlast een einde te maken leidt tot een spijtbetuiging en de omzetting van aanhangwagens naar vrachtwagens als opslagplaats. “Hoe kan een gemeentebestuur zich door goedgelovigheid belachelijk maken”.”Wat een onnozelaars op het stadskantoor”, mopperen nu de bewoners van de Borgvlietsedreef. 

–         Wat zijn de criteria om dwangsommen en boetes kwijt te schelden, op te schorten of aan te houden?

–         Waarom beperken de ‘afspraken’ zich tot aanhangwagens?

–         Denkt Uw College nog vaker medewerking te krijgen van bewoners om bewijs te verzamelen als het gevolg een vrijbrief is: vrachtwagens in plaats van aanhangwagens? 

In week 42 de aankondiging in de Bergse Bode tot verwijdering. Nu in de Bergse Bode van 13 november het spijtverhaal. Voor bewoners, wier woongenot wordt verziekt, niet te begrijpen!

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *