KIJK IN DE POT III, KENMERK LK/5027

 


 

Bergen op Zoom, 15 november 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Kijk in de Pot III, kenmerk LK/5027

               

Geacht College,  

Met enige verbazing en verbijstering heeft ondergetekende kennis genomen van het ‘kattenbelletje’ van Uw College inzake onze brief van 15 oktober 2005 over Kijk in de Pot, inhoudende: ‘geen vragen, dus voor kennisgeving’. 

Tot op heden was de houding van de D66/BSD-fractie er één van: “als we kunnen, proberen we samen met het College meedenkend tot verbetering van het presteren van onze gemeente te komen”.  Onze brief was er één van constaterende/waarnemende aard met als doel te komen tot uitvoering van de door de raad genomen besluiten c.q. verbetering van de uitvoering daarvan.

Het zou getuigen van hoffelijkheid dit meedenken op prijs te stellen (tot op heden was dit meestal het geval) en de beschreven waarnemingen van commentaar te voorzien. 

Uw ‘geen vragen/voor kennisgeving’ getuigt van een toenemende hooghartigheid die ons doet noodzaken het low-profile gedrag te verlaten en het meedenken om te zetten in een ter verantwoording roepen middels een interpellatie ex art. 36a van ons reglement van orde. Wij doen dit niet graag en dus liever niet!

Wanneer de D66/BSD-fractie niet voor komende vrijdag 12.00 uur de mededeling krijgt dat er alsnog een reëel commentaar komt op onze brief van 15 oktober, zullen wij noodgedwongen overgaan tot een interpellatie en daar in de toekomst onze gewoonte van maken. 

Met meedenkende hoogachting,

namens de D66/BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *