VRAGENUUR DECEMBER II: (FIETS/VOETPAD, ZANDBAK, HANDHAVING OOST)

 


 

Vragenuur december II

 

Fietspad/voetpad

Tussen het parkeerterrein, nabij het busstation aan de Oude Stationsweg en de spoorwegovergang Wouwsestraatweg loopt een fiets-/voetpad zonder naam. Dit met steenslag verharde fiets-/voetpad behoort tot één der drukste fiets-/voetpaden van Bergen op Zoom.

Toch is het pad onverlicht, terwijl het, mede gezien de begroeiing aan één zijde, bij duisternis zeker tot een “enge-plekken-route” gerekend mag worden. 

–         Wat is de status van dit fiets-/voetpad?

–         Wordt van de afsluitbaarheid aan één zijde ooit gebruik gemaakt?

–         Welke stappen heeft de gemeente genomen om het jarenlange feitelijke gebruik te formaliseren/legaliseren?

–         Gezien het intensieve gebruik zou een echte verharding en het aanbrengen van verlichting in de rede liggen. Welke stappen kunnen in het licht van gebruiksgemak en veiligheid in deze genomen worden?

–         Wie is verantwoordelijk voor het schoon houden van dit fiets-/voetpad en de directe omgeving?

–         Waarom heeft dit qua karakter openbare fiets-/voetpad geen formele naam en hoe wordt dit fiets-/voetpad in geval van een proces-verbaal vernoemd of omschreven?

 

Zandbak

Op de hoek Vijververg Zuid en de Speenkruidstraat bevindt zich een zandbak. Volgens omwonenden is het zand in deze zandbak in oktober ververst. Dit wekt bevreemding omdat het ‘zandbakspeelseizoen’, gezien het weer, is afgelopen. Katten en honden hebben weer vrij spel en zorgen er met hun uitwerpselen voor dat tegen de tijd dat de lente zich aankondigt en het ‘zandbakspeelseizoen’ met zon en warmte er weer is, de zandbak om hygiënische en volksgezondheidsredenen niet meer bruikbaar is. 

–         Wat is de logica om zandbakken in oktober te verversen en bestaat er zoiets als planmatig speelplaatsenonderhoud, wat rekening houdt met het gebruik en de gezondheidsrisico’s daaraan?

 

Handhaving Oost

De Blokkendoos wordt aangepakt. Een rondgang door dit wijkje maakt duidelijk dat de achteruitgang grotendeels zichtbaar werd door rommel en allerhande aanbouw. 

–         Wat is het beleid in andere delen van bijvoorbeeld Oost om ontwikkelingen, die hebben geleid tot de verpaupering van de Blokkendoos, daar te voorkomen?

–         Is er sprake van planmatige handhaving op bijvoorbeeld ongewenste aanbouw?

–         Wordt er op dit punt samengewerkt met verhuurders zoals Wonen West Brabant?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *