VRAGENUUR DECEMBER III: (VOLKERAK/ZOOMMEER, KOOPSTROMENONDERZOEK, JAN DE WITTSTRAAT)

 


 

Vragenuur december III

 

Volkerak/Zoommeer

Afgelopen week heeft de landelijke stuurgroep Ruimte voor de Rivier advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, o.a. inhoudend een aantal wijzigingsvoorstellen inzake de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Een stuurgroepvoorstel is om wederom een aantal koploperprojecten aan te wijzen. 

Koploperprojecten behelzen maatregelen uit het pakket, die gericht zijn op de korte termijn. Dit kan behelzen dat de planstudies voor deze projecten snel kunnen starten. De stuurgroep noemt daarbij o.a: Berging op het Volkerak Zoommeer”. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de gemeente Bergen op Zoom daarbij direct betrokken is, zodat niet alleen de huidige situatie in en rond het Volkerak Zoommeer bij de planstudie betrokken is, maar ook de toekomstplannen van Bergen op Zoom in en rond dit gebied, zoals De Bergse Haven. 

–         Is Uw College met het advies van de stuurgroep RvR bekend?

–         Welke stappen gaat het College ondernemen om vanaf de start van de planstudie betrokken te zijn?

 

Koopstromenonderzoek 

–         Hoe staat het met het koopstromenonderzoek West-Brabant?

–         Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

 

Jan de Wittstraat

Werkzaamheden dienen gecoördineerd, met zo min mogelijk overlast voor de burgers, te verlopen. De Jan de Wittstraat is de afgelopen maanden reeds drie keer opengebroken en teruggelegd. In de Bode van 20 november stond weer de aankondiging van nieuwe werkzaamheden aan de straat. Voor sommige bewoners betekent dit dat voor de 5e keer hun stoep opengebroken gaat worden. Dit lijkt op een gebrek aan coördinatie en een verspilling van gemeenschapsgeld. 

–         Waarom is het nodig dat de Jan de Wittstraat 4 keer en sommige stoepen 5 keer worden opengebroken?

–         Wat betekent dit voor het vastgestelde budget voor de werkzaamheden ten behoeve van en aan de Jan de Wittstraat?

–         Is het juist dat een deel van de Jan de Wittstraat (tussen de Heinsiusstraat en het Emmaplein) het riool niet is vervangen, maar voorzien van een kunststof kous? Zo ja, wat was de kostenverhoging ten opzichte van het begrote budget?

–         Is het mogelijk dat de raad inzicht krijgt in de evaluatie van dit project en de leermomenten die Uw college c.q. de organisatie trekt uit deze evaluatie?

–         Waarom staan er kruizen op een aantal bomen in de Jan de Wittstraat?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *