CONTAINERS, KENMERK LK/5029

 


 

Bergen op Zoom : 27 december 2005                    

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom     

 

Betreft: Vuilcontainers, kenmerk LK/5029                 

 

Geacht College, 

Het langdurig (permanent) buiten laten staan van vuilcontainers is verboden. Daar zijn goede redenen voor:

–          zij ontsieren het straatbeeld

–          zij zijn, ingeval van vandalisme, bronnen van zwerfafval

–          zij kunnen, ingeval van vandalisme, brandgevaar opleveren

–          zij zijn bronnen van geluidsoverlast indien er tegenaan geschopt wordt 

Juist rond de jaarwisseling en de komende vastenavond is er in dit kader alle reden voor een handhavingsactie.

Een wandeling door de binnenstad op de morgen van eerste Kerstdag leverde tal van constateringen op (foto’s digitaal verkrijgbaar), die grofweg in drie categorieën zijn te verdelen:

  1. ondeugende ondernemers (Wolzakstraat/Cromwielstraat)
  2. huurders met mogelijk te weinig bergruimte (Cromwielstraat/Koeveringsepoort)
  3. verspreide overtredingen 

Ad A
Hiervoor vraagt de D66/BSD-fractie direct ingrijpen van de milieu-inspecteurs. Deze constateringen zijn structureel. 

Ad B
De D66/BSD-fractie verzoekt Uw College contact op te nemen met de verhuurder(s), zodat structurele maatregelen genomen kunnen worden en de containers hetzij inpandig, hetzij afgeschermd buiten weggezet kunnen worden. 

Ad C
Incidentele handhaving is, gezien de komende jaarwisseling en vastenavond, gewenst. 

  1. Is het College bereid, mede gelet op de nota Schoon Bergen op Zoom, handhaving op te pakken?
  2. Is het College bereid ten aanzien van met name de Koeveringsepoort contact op te nemen met de verhuurder(s) om te komen tot een aanpak? 

Uw reacties tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *