VRAGENUUR JANUARI II: (ZITKEIEN, OUDERENSOOS ‘T SWAENTJE)

 


 

Vragenuur januari II

 

Zitkeien

Vandalisme, ook in bossen, leidt er toe dat steeds meer wandelroutes in den lande het zonder zit-, pauze- of picknickplaatsen moeten doen. In en rond Baarle-Nassau heeft men hier iets op gevonden. Daar worden “poosplaatsen” deels ingericht met zitkeien: wat grotere zwerfkeien waarop het in de zomer goed zitten is. 

–         Zou het een alternatief kunnen zijn om ingeval van vervanging van zitbanken in de bossen deze te vervangen door zitkeien? 

Ouderensoos ’t Swaentje

De D66/BSD-fractie heeft informatie ontvangen dat per 1 januari 2006 de openstelling van ’t Swaentje ten behoeve van de ouderensoos van 5 middagen per week wordt teruggebracht naar 3 middagen en zal er een entree van € 1,– per keer worden gevraagd.

De Stichting Welzijn Ouderen trekt zich (volgens informatie) terug uit de exploitatie van deze ouderensoos en deze wordt overgenomen door het SVW.

De D66/BSD-fractie verbaast zich over het vorenstaande. Juist nu het aantal ouderen toeneemt is het terugbrengen van het aantal soosmiddagen vreemd. Ook het entreegeld heffen, bij een doelgroep die zeker niet de kapitaalkrachtigste is, bevreemd ons. 

–         Wat zijn de motieven voor deze wijzigingen?

–         Waarom trekt de Stichting Welzijn Ouderen zich terug uit de exploitatie?

–         Waarom wordt er entreegeld geheven?

–         Is er sprake van een ander doelgroepenbeleid bij de benutting van de capaciteit van de accommodatie? 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *