VRAGENUUR FEBRUARI I: (VERSLAVINGSZORG, PARKEREN/POLITIE)

 


 

Vragenuur februari I

 

Verslavingszorg
Uit de kring van o.a. verslaafden komt de opmerking dat zij voor de aanmelding om af te kicken naar Roosendaal moeten. Daarvoor ontbreekt vaak het geld. De Kentrox-voorziening in Bergen op Zoom is uitsluitend de methadonbalie.

Juist in de winter is onder de verslaafde daklozen de motivatie tot afkicken het grootst. De wintercondities maken de geesten williger om te komen tot een ander leven.

Gezien het grote menselijke en maatschappelijke belang (beperking overlast) is het wenselijk de drempel tot afkicken zo laag mogelijk te maken. 

–         Kan men zich lokaal aanmelden voor het afkickprogramma?

–         Zo neen, is het niet wenselijk dit te organiseren? 

Het vaak uitblijven van blijvend succes van de afkickprogramma’s wordt volgens de daklozen/gebruikers geweten aan de omstandigheden na het afkicken, te weten:

  • het gebrek aan een veilige plek/omgeving (vrij van aanbieders)
  • geen goede woonplek
  • gebrek aan dag- en nachtritme
  • het gebrek aan goede dagbesteding (werk)
  • het door het vorenstaande: gebrek aan zelfvertrouwen 

–         Hoe is de opvang na het afkicken geregeld?

–         Zijn er in dit kader nieuwe initiatieven om te komen tot werkprojecten en begeleid wonen? 

Betaald parkeren en de politie
Uit waarnemingen van een burger blijkt dat politiebeambten bij bijvoorbeeld het parkeren voor het doen van een privé boodschap (bijvoorbeeld kopen broodje of het ophalen van medicijnen bij een apotheek) hun voertuig parkeren op een betaald parkerenvoorziening, maar dan geen kaartje kopen. 

–         Dienen politiebeambten, maar ook gemeenteambtenaren met bedrijfsvergunning, indien zij met hun voertuig een privé boodschap doen, te betalen voor het parkeren? Wat is de regel?

–         Zo ja, wordt daarop gelet en wordt er geverbaliseerd?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.