VRAGENUUR FEBRUARI II: (KANON, PARKEREN, (GOTHIC) HANGPLEK, GRATIS PARKEREN PLEIN 13, LEEGLOOP WEEKMARKT, UITSTALLINGEN OP DE STOEP)

 


 

Vragenuur februari II

 

Kanon bij de Gevangenpoort
Het houten onderstel van het kanon nabij de Gevangenpoort verkeert in erbarmelijke staat, zie foto’s. Een dergelijk kanon is in feite topzwaar. Wanneer het houten onderstel door een as gaat, is het waarschijnlijk dat het kantelt. Gezien het aanzienlijke gewicht van het kanon, zou het een volwassenen, maar zeker een kind, ernstig kunnen verwonden. Zeker wanneer men er opklimt, bijvoorbeeld tijdens de vastenavond, kunnen de risico’s toenemen.

 BSD kanon1a BSD kanon2a BSD kanon3a

 

 

 

–         Hoe vindt het onderhoud van dergelijke kanonopstellingen plaats en wanneer wordt besloten tot herstel? 

Parkeren
Van een burger, die in oktober 2005 verhuisd is naar de Moeregrebstraat, vernamen wij dat hij volgens volgens parkeerbeheer niet meer voor een parkeerpasje voor het Mineurplein in aanmerking kwam omdat “per 1 november 2005” geen pasjes meer werden verstrekt”.

“We hadden eerder moeten verhuizen”, aldus parkeerbeheer.

Zijn waarneming was echter dat per 1 november 2005 een aantal andere autobezitters wel een pasje hadden gekregen. 

–         Is het aantal bewonerspasjes gelimiteerd?

–         Waarom de deadline 1 november 2005?

–         Wat zijn de toewijzingscriteria (de voordeur van betrokkene is nota bene op het Mineurplein)?

–         Op wat voor termijn kunnen betrokkenen wel een bewonerspasje verwachten? 

(Gothic) hangplek Gouvernementsplein
Het Gouvernementsplein fungeert, zeker in de middagen, als (Gothic) hangplek. Dit veroorzaakt voor het winkelende publiek en zeker voor de winkels voor wiens voordeur dit plaatsvindt, een zekere overlast, die in geval van skateboarden tussen het publiek risico’s inhoudt. 

–         Heeft dit ‘probleem’ de aandacht van het College en welke aanpak staat het College voor? 

Gratis parkeren Plein 13
Bij het oprijden van Plein 13 is met gele borden aangegeven wanneer het gratis is. Dat is op zich juist. Een automobilist die Plein 13 oprijdt, heeft echter allereerst oog voor de fietsers en zal mogelijk het bord niet altijd opmerken. De meeste mensen ontdekken/kijken of zij moeten betalen op de meter/automaat zelf. Daarop is op geen enkele wijze aangegeven wanneer het gratis is. 

–         Is het mogelijk om ook op de parkeermeters/automaten aan te geven wanneer parkeren gratis is? 

Leegloop weekmarkt
Sinds enige maanden lijkt het aantal standhouders/marktkooplieden op de weekmarkt sterk terug te lopen.

Op donderdag 12 januari was het aantal lege plekken zeer opvallend. 

–         Bevestigen de cijfers van de marktbezetting dit beeld?

–         Zo ja, wat is naar de mening van het College de oorzaak en welke maatregelen neemt het College om deze trend te stoppen?  

Uitstallingen op de stoep
Sinds het gerichte beleid is de situatie ten aanzien van uitstallingen op de stoep aanzienlijk verbetert. De D66/BSD-fractie dacht dat alleen groenteboeren/bloemenwinkels en soortgelijke handel nog mag uitstallen binnen het openbare domein. 

–         Hoe zit het nu met de fietsenmaker in de Bosstraat, die structureel wel rijen van 10 fietsen op de stoet plaatst?

–         Waarom wordt hier kennelijk niet gehandhaafd? 

Reclamebelasting
Uit klachten van bedrijven en instellingen komt het beeld naar voren van enige willekeur in het opleggen van reclamebelasting. 

–         Hoe wordt de aanslag vastgesteld? 

Bij getuigenverklaringen komt de kwaliteit van de waarneming in het geding en daarmee de betrouwbaarheid van de overheid. 

–         Wordt er van getuigenverklaring gebruik gemaakt en zo ja, waarom?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.