ILLEGALE STORT, KENMERK LK/6003

 


 

Bergen op Zoom, 21 januari 2006

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 36

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: illegale stort, kenmerk LK/6003

 

Geacht College,

Tijdens de commissie RO heb ik tijdens de bespreking van het CDA-voorstel inzake de kerstboomverbranding gewezen op het onrechtmatig handelen van de gemeente inzake het storten/deponeren van afvalstoffen (gehakselde kerstbomen) in bospercelen. Helaas zonder hierop een reactie te verkrijgen. 

In artikel 10.2 eerste lid Wet Milieubeheer is het storten van afvalstoffen buiten inrichtingen verboden. Gehakselde kerstbomen vallen nadrukkelijk niet onder de vrijstellingsregeling van 15 november 2005. 

De bestuurlijke handhaving is o.a. opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders (artikel 18.2a). Het is dan des te zuurder dat de gemeente of derden in opdracht van gemeentelijke diensten afval storten/brengen op gemeentelijke bospercelen, zoals deze liggen tussen de Schaepmanlaan en de snelweg (foto’s digitaal beschikbaar).

Dit is een milieu- en een economisch delict en valt ook onder de Wet op de Economische Delicten. 

Bosgronden dienen te verarmen!! De handelswijze van de Gemeente is niet alleen in strijd met de wet, maar brengt ook schade toe aan het milieu en voegt mineralen, nutriënten, zware metalen en/of andere contaminanten toe aan de bosgrond.

Tevens belemmeren dit soort stortingen de ontwikkeling van een gezonde ondergroei in een dergelijk bosperceel. 

De overheid dient zich aan de wet te houden en zeker niet, ter besparing van kosten, het milieu, in strijd met de wet en het goede voorbeeldgedrag, te belasten.  

De D66/BSD-fractie is dan ook teleurgesteld dat de wethouder tijdens de commissie RO niet reageerde, noch beterschap beloofde. 

De bodemstructuur in grote delen van dit bosperceel maakt duidelijk dat reeds langdurig illegaal gehandeld wordt.

De D66/BSD-fractie verwacht directe aanpak en verwijdering van de illegaal gestorte organische resten. Wanneer dit niet vóór 1 februari 2006 geschiedt, zal ondergetekende, als goed burger, aangifte doen bij de politie van voornoemde constateringen en GS als toezichthoudend orgaan en medehandhaver (volgens art. 18.2a) op de hoogte stellen van het opzettelijk onrechtmatig handelen van de gemeente Bergen op Zoom.  

Uw spoedige reactie en handelen afwachtend, 

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

BSD kerstb haksel BSD kerstb haksel2 BSD kerstb haksel3

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.