GEDEPUTEERDE STATEN: ILLEGALE STORT, KENMERK LK/6005

 


 

Bergen op Zoom, 28 januari 2006

 

Aan Gedeputeerde Staten van de

Provincie Noord Brabant 

Per email: [email protected]

 

Betreft: illegale stort, kenmerk LK/6005

 

Geacht College,

Op 21 januari 2006 schreef ondergetekende bijgaande brief aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom. Deze brief heb ik ook dezelfde dag in de brievenbus van het Bergse stadskantoor gedeponeerd.

Ondergetekende verlangde in deze brief een directe aanpak en verwijdering van de illegaal gestorte organische resten. 

Op 27 januari 2006 bereikte mij van getuigen het bericht dat de geconstateerde afvalhopen organisch afval (zie foto’s) door het betrokken bosperceel werden verspreid, terwijl wederom aanvoer plaats vond van nieuw organisch materiaal.

Eerst heden (28 januari) was ondergetekende in staat om bij daglicht de situatie in het gemeentelijk bosperceel te aanschouwen. Of er extra organisch materiaal is aangevoerd was door mij niet meer vast te stellen. Wel is duidelijk dat de eerder geconstateerde afvalhopen over grote delen van het bosperceel zijn verspreid. 

Artikel 10.2 eerste lid Wet Milieubeheer verbiedt het storten van afvalstoffen buiten inrichtingen. Gehakselde kerstbomen vallen niet onder de vrijstellingsregeling van 15 november 2005. Kerstbomen, wel of niet gehakseld, zijn evident huishoudelijk-/bedrijfsafval. 

Nu de gemeente Bergen op Zoom kennelijk weigerachtig is om bij zichzelve handhavend op te treden, doet ondergetekende een beroep op Uw College, omdat in artikel 18.2.a ook Uw College is aangewezen als handhaver in deze. 

Ondergetekende heeft bewust geen contact gezocht met het provinciaal klachtennummer,want dan wordt eventueel de Regionale Milieudienst ingeschakeld, waarvan de gemeente Bergen op Zoom één der voornaamste broodheren is en als zodanig bestuurlijk betrokken. 

Gezien het brede belang van strikte handhaving op dit punt (omdat ondergetekende ook elders in Brabant in gemeentelijke bossen dit soort activiteiten heeft waargenomen, alsmede de in 2005 veranderde wetgeving inzake het verbranden van o.a. kerstbomen, kunnen in toenemende mate gemeenten, ter vermijding van kosten, tot dit soort activiteiten verleid worden), verzoekt ondergetekende Uw directe onafhankelijk ingrijpen. 

Uw spoedige reactie en handelen afwachtend, 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *