OVERLAST SLOOP, KENMERK LK/6007

 


 

Bergen op Zoom, 7 februari 2006

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Overlast sloop, kenmerk LK 6007

 

Geacht College,

Heden vinden er omvangrijke sloopwerkzaamheden plaats op het voormalige PNEM terrein, nabij de Fabrieksstraat.

Vanuit de Fabrieksstraat bereiken ons klachten over met name stofoverlast.

Onderzoek ter plaatse leert dat de grootschalige sloopwerkzaamheden inderdaad gepaard gaan met ernstige overlast van stof. In de wijde omgeving zijn de straat en de geparkeerde motorvoertuigen bedekt met een laag fijn stof. De stofoverlast is van een orde dat voor de gezondheid van omwonenden, werkers en passanten moet worden gevreesd. 

De werkzaamheden vinden plaats zonder bijvoorbeeld het gebruik van een waterscherm. 

De D66/BSD-fractie verzoekt U, er van uitgaande dat in de verstrekte sloopvergunning voor een dergelijk gebouw in een woonomgeving maatregelen ter beperking van stofoverlast zijn opgenomen, dringend direct handhavend op te treden.

Als deze beperkende maatregelen nog niet in de sloopvergunning zijn geregeld, verzoekt de D66/BSD-fractie U aanvullende regels te stellen. 

Uw spoedig ingrijpen afwachtend, 

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *