VRAGENUUR MAART I (VERDUINSBOS, PARKEREN LIEVENSBERG, ARCHIEF)

 


 

Vragenuur maart I

 

Verduinsbos
In mei 2005 schreef de D66/BSD fractie haar eerste brief inzake de illegale kap in het Verduinsbos, gevolgd door vragen in de vragenuurtjes van september en november.

Tot op de dag van vandaag (27 februari 2006) is er nog geen sprake van herplant, ondanks de eerdere toezeggingen. 

–         Wat is de stand van zaken?

–         Wanneer is de herplant en/of  het overleg hierover met omwonenden voorzien? 

Parkeren ziekenhuis
Het veranderde parkeerregime rond het ziekenhuis Lievensberg is nu enige tijd geldend. Uit de buurt komen nogal wat klachten. Veel belanghebbenden pleiten voor een uitbreiding van de bewonersregeling tot 20.30 uur. 

–         Kan er op korte termijn een evaluatie komen?

–         Hoe kijkt het college aan naar een uitbreiding tot 20.30 uur?

Archief
Vanuit betrokkenen/belanghebbenden bij de archiefdienst bereiken de D66/BSD fractie geluiden dat de grote schoonmaak/opruiming begonnen zou zijn. Nu is er niks mis met opruimen, maar als dit gebeurt uit wel of niet vermeend toekomstig ruimtegebrek komen bij ons vraagtekens op. Mede omdat de verontrusten spreken over een voorkeur voor vernietigen in plaats van desnoods andere belangstellenden te zoeken, wel of niet door verkoop.

Volgens enkelen zou er sprake zijn van enige frustratie bij de directie, waaronder het archief valt, vanwege de besluitvorming in/door de gemeenteraad, hetgeen ons hooglijk verbaast. 

–         Is er sprake van een (systematische) doorlichting van het archief teneinde te bepalen wat wel of niet archiefwaardig is?

–         Is er op dit moment sprake van ernstige ruimtenood?

–         Is het juist dat voor collectiedelen, die als overbodig worden beschouwd, vernietigen de voorkeur heeft?

–         Zo ja, waarom?

–         Is het juist dat o.a. de collectie vastenavondkranten vanaf de jaren vijftig is/wordt uitgedund en grotendeels vernietigd c.q. ter vernietiging is opgedragen?

–         Zo ja, was ter beschikkingstelling aan anderen c.q. verkoop dan niet logischer geweest?

–         Is het college met de D66/BSD fractie van mening dat in ieder geval de vastenavondcollectie in het archief een blijvende prominente plaats verdient?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.