COLLEGEVORMING, KENMERK LK/6011

 


 

Bergen op Zoom, 21 maart 2006

  

 Aan de informateurs

 Ir. J. Stalknecht

 Drs. K. Hielkema 

 

Betreft:  Collegevorming, ons nummer LK/6011

  

Geachte Heren,  

De BSD wenst U beiden succes met Uw informatiepoging. Wij gaan er van uit dat, indien U met een advies tot vorming van een college met een bepaalde samenstelling komt, U dit zult doen in het besef dat onze gemeente vooral behoefte heeft aan een college dat enige stabiliteit heeft en dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, op een zodanige wijze dat in ieder geval de twee grootste partijen daar deel van uit maken. 

Kernpunt voor de BSD is meer evenwicht tussen “groei en groen” en respect voor de blauw/groene mal waarin Bergen op Zoom zich bevindt. Meer aandacht en inzet op handhaving van de wetten en regels die wij hebben of afschaffing van de regels die, als ze niet gehandhaafd worden, klaarblijkelijk overbodig zijn. 

De BSD ziet voor zichzelf, gezien haar grootte en verkiezingsresultaat, geen rol weggelegd bij de collegevorming. Wij zullen ook een minderheidscollege, uitsluitend bestaande uit PvdA en Lijst Linssen bij de vorming steunen. Dit zou wel eens de meest ideale/duale uitkomst kunnen zijn en veel stabieler kunnen zijn dan colleges die qua samenstelling stelselmatig leiden tot machtspelletjes. 

De BSD wenst U beiden veel wijsheid toe. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie,  

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *