STREEKPLAN, KENMERK LK/6018

 


 

  Bergen op Zoom, 18 april 2006

 

 Aan het College van Burgemeester

 en Wethouders der Gemeente

 Bergen op Zoom

 Postbus 35

 4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft: streekplan, ons nummer LK/6018

 

Geachte College, 

Het streekplan gaat als planvorm verdwijnen. In de plaats komen structuurvisies. 

Welke gevolgen heeft dit voor Bergen op Zoom?

Welke kansen geeft dit aan Bergen op Zoom?

Gaat Uw College op dit gegeven anticiperen? Zo ja, hoe? 

Gaarne beantwoording in de commissie RO van mei. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.