ZORGVERZEKERING, KENMERK LK/6016

 


 

 Bergen op Zoom, 18 april 2006 

 

 Aan het College van Burgemeester

 en Wethouders der Gemeente

 Bergen op Zoom

 Postbus 35

 4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: zorgverzekering, ons nummer LK/6016

 

Geachte College, 

Ten behoeve van het vragenuur februari 2006 zond ik U de onderstaande tekst met vragen: 

Zorgverzekering
Het aantal onverzekerden voor ziektekosten is van ca. 169.000 in 2001 toegenomen tot ca. 223.000 in 2004. Uit gegevens van de Landelijke Vereniging Thuislozen blijkt dat velen daarvan dak- en thuislozen zijn. Met de scherpe stijging van de basispremie is de verwachting dat dit aantal behoorlijk zal stijgen. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een zorgtoeslag is een bankrekening en adres nodig, hetgeen bij veel dak- en thuislozen ontbreekt.

Volgens een beleidsmedewerker van de Federatie Opvang past een groot deel van de dak- en thuislozen niet in een systeem van sofi-nummers en regelingen. Zij kunnen zonder hulp deze wereld niet doorgronden, aldus de Federatie Opvang.

De zorginstellingen vrezen een scherpe toename van de groep onverzekerden.

Binnen de groep dak- en thuislozen is een fors aantal (drugs)verslaafden aanwezig. Om af te kicken of deelname aan een methadonverstrekking is verzekering van de ziektekosten noodzakelijk. 

Een bijkomend probleem is dat medische kosten, die in onverzekerde perioden zijn gemaakt, alsnog betaald moeten worden. Dit kan om grote bedragen gaan en deze komen dan bij de schulden die veel daklozen al hebben. De overlast door verslaafde dak- en thuislozen zal volgens ervaringsdeskundigen, mede door criminele handelingen toenemen, als afkicken en de methadonvoorzieningen voor dak- en thuisloze verslaafden om verzekeringstechnische redenen niet meer haalbaar zijn. 

–         Elders komen er gemeentelijke initiatieven om de zorgverzekering, inclusief zorgtoeslag via de gemeentelijke sociale dienst te laten verlopen. Hoe is dit in Bergen op Zoom geregeld?

–         Indien dit niet zo geregeld is, is het dan mogelijk om de methadonvoorziening los te koppelen van het wel of niet verzekerd zijn? 

Wanneer dit niet geregeld wordt zal de (criminele) overlast van verslaafde dak- en thuislozen scherp toenemen met alle nare gevolgen voor de leefbaarheid van onze totale gemeente. 

Uw antwoord was toen bevredigend. Ondertussen verschijnen er zeer verontrustende berichten in de media over wanbetalers en de gevolgen voor hen.

Wat is nu de stand van zaken ten aanzien van het eventueel via de gemeentelijke sociale dienst laten lopen van de zorgverzekering, inclusief zorgtoeslag? 

Gaarne beantwoording in de commissie van mei. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *