MEDISCHE VERKLARING, KENMERK LK/6020

 


 

Bergen op Zoom, 24 april 2006  

 

 Aan het College van Burgemeester

 en Wethouders der Gemeente

 Bergen op Zoom

 Postbus 35

 4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft: medische verklaring, ons nummer LK/6020

  

Geachte College, 

Nu de ondergrondse inzamelstations in de binnenstad in gebruik worden genomen, levert dit bij ondergetekende nogal wat vragen op. Met name ten aanzien van de indeling. 

Voor ouderen en mindervaliden is de indeling soms bezwaarlijk c.q. onbegrijpelijk. Soms moet men naar een ander inzamelstation dan die welke zich vlakbij de voor- of achteruitgang bevindt. Bij een vraag daarover in de commissie beheer stelde de wethouder: ‘bel naar de afdeling wijk- en buurtbeheer en een en ander kan op maat geregeld worden’.

Een burger die dat echter doet, wordt gewezen op de ‘noodzaak’ een medische verklaring te overleggen.

Artsen zijn hier niet over te spreken en zeggen dat zij slechts bevoegd c.q. genegen zijn dit soort verklaringen te overleggen ten behoeve van een beoordeling door en geadresseerd aan een medisch deskundige. Wetgeving op het gebied van de privacy zou hier geldend zijn. 

  1. Wat zijn de redenen dat personeel van de afdeling wijk- en buurtbeheer vraagt om dit soort medische verklaringen?
  2. Waarin  is de bevoegdheid gelegen van het vragen c.q. beoordelen van medische verklaringen?
  3. Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen om mensen met een scoot-mobiel of ouderen per definitie in te delen op de inzamelcontainers het dichtste bij hun huisadres? 

Graag, gelet op de urgentie, een spoedig schriftelijk antwoord.  

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.