VEILIGHEID OP STRAAT, KENMERK LK/6021

 


 

Bergen op Zoom, 24 april 2006  

 

Aan het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:  Veiligheid op straat, ons nummer LK/6021

 

Geachte College,

  

In het nieuwe coalitieprogramma “Mensen, de stad en het bestuur – verbinding en daadkracht” is nadrukkelijk aandacht besteed aan openbare orde en veiligheid. 

De BSD-fractie onderschrijft Uw voornemens op dit punt en in dit kader neemt de BSD-fractie de vrijheid te verwijzen naar initiatieven elders die succesvol en effectief zijn gebleken, met name de campagne “Veilig op straat” in Amersfoort, die onconventioneel en creatief genoemd mag worden.

Aardige kernpunten zijn:

–         Bij gebrek aan geld voor meer blauw op straat, de inzet van meer “rood” op straat. Hierbij komt de brandweer de kazerne uit en is gaan surveilleren in rode pakken op mountainbikes, samen met de politie. Hier is er sprake van een koppeling van twee succesvolle werkmethoden, te weten 1) meer mankracht en 2) het zichtbare en aanspreekbare van functioneren op een dienstfiets. Ook verbetert de samenwerking tussen de beide korpsen.

–         De inzet van veiligheidsambassadeurs, die fungeren als intermediairs tussen de campagneleiding en bewoners. Hiervoor werden alle gedecoreerden van de afgelopen vijf jaar benaderd, waarvan velen de intermediairfunctie vrijwillig op zich namen: “noblesse oblige”.

–         De inzet van internet voor o.a. onderzoek. 

De BSD-fractie verzoekt Uw College deze Amersfoortse campagne te bekijken op de mogelijke toepassing in onze gemeente. 

Uw inzet afwachtend, 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *