DETAILS, KENMERK LK/6022

 


 

Bergen op Zoom, 13 mei 2006   

 

Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:  details, ons nummer LK/6022

 

Geachte College, 

Als de grote zaken in het centrum op zijn plaats vallen, is het zaak meer oog te ontwikkelen voor de details, zodat werkelijk bereid wordt wat de gemeente wil.

Als we voor veel geld het centrum in een nieuw jasje hebben gestoken, wordt het tijd om derden aan te spreken op de zaken die het aangezicht van het centrum en de belevingswaarde voor de toerist sluipenderwijs aantasten.

Als voorbeeld zijn twee foto’s bijgevoegd genomen in de Blauwehandstraat.

Foto 1: zie hieronder

Een prikkeldraadversperring, die gedachten oproept van dreigende criminaliteit.

Foto 2: zie hieronder

Muurkasten die eigendom zijn van diverse bedrijven in de aanliggende winkelstraten.

Moeten ze echt van de muur afroesten voordat ze vervangen of onderhouden worden? 

Graag ziet de BSD-fractie dat Uw College betrokken eigenaren/gebruikers van dit soort ontsieringen aanspreekt op de staat van onderhoud c.q. noodzaak van dit soort zaken. 

Ook een paar voorbeelden van gemeentelijk gebrek aan oog voor details.

Foto 3 en 4: zie hieronder

Als we de naam van een parkeergarage aanpassen, moeten we wel gelijktijdig de bewijzering aanpassen, anders maken we er voor onze bezoekers een speurtocht van.

Foto 5: zie hieronder

Als we de afvalbakken voor huisvuil verwijderen, zou het een goede zaak zijn indien ook de bordjes/tegels met teksten als “huisvuil” verwijderd worden. De verleiding is anders wel erg groot om er zakjes te blijven deponeren. Zou een dader strafbaar zijn? 

Hier is ook nog op te merken dat op de Lindebaan de containers verwijderd zijn, maar omwonenden nu nog niet weten naar welke ondergrondse container ze nu moeten gaan. 

Ook voor detail, maakt het verschil! 

Uw handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

MINOLTA DIGITAL CAMERAMINOLTA DIGITAL CAMERADCF 1.0 DCF 1.0DCF 1.0

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.