BOUWPLAN KLADDE, KENMERK LK/6023

 


 

Bergen op Zoom, 5 juni 2006    

 

Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:  bouwplan Kladde, ons kenmerk LK/6023

 

Geachte College, 

Naar aanleiding van SROB/06/035 inzake het bouwplan van het pand Kladseweg 65a te Lepelstraat heeft de BSD-fractie de volgende bemerking: 

In de bijlage “Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 19, lid 1 WRO” wordt op pagina 15 gesteld: “Overigens wordt gelet op het historisch gebruik (agrarisch, wonen) van de projectlocatie de aanwezigheid van bodemverontreiniging niet verwacht.”. 

Kennis van uit de omgeving leert dat tegenover het betrokken pand jarenlang (tot begin jaren negentig) een smederij annex garagebedrijf gevestigd is geweest. Tientallen jaren is in de grenssloot, naar mijn informatie, afgewerkte olie ‘gekieperd’, waardoor de paardendrenk ter plaatse niet meer bruikbaar was als gevolg van deze verontreiniging. 

De BSD-fractie is zeker niet tegen het voornemen de boerenschuur te transformeren tot woning. Wel verzoeken wij Uw College in deze een gericht bodemonderzoek te verrichten. 

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *