WANDELPAD BINNENSCHELDE, KENMERK LK/6024

 

 


 

Bergen op Zoom, 5 juni 2006    

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:  wandelpad Binnenschelde, ons kenmerk LK/6024

  

Geachte College, 

Wij proberen als gemeente een toeristisch/recreatief profiel te realiseren c.q. uit te stralen. Ondergetekende vindt het dan ook onbegrijpelijk dat een veel door wandelaars/fietsers/mountainbikers gebruikte route plotseling met een hekwerk is afgesloten. Het betreft het pad onderaan de Geertruidadijk dat overgaat in het pad over de waterschans en deel uitmaakt van de route om de Binnenschelde. Ter hoogte van de Calandweg is het pad door een hekwerk van de Surf en Kiteclub geblokkeerd. 

De BSD-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is hier toestemming voor verleend?
  2. Zo ja, heeft de raad besloten dit pad aan de openbaarheid te onttrekken?
  3. Zo nee, hoe kan deze wederrechtelijke blokkering van een reeds jaren openbaar pad ten spoedigste worden beëindigd? 

Voor nadere informatie zijn digitale foto’s beschikbaar.

Uw schriftelijke reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

 Louis van der Kallen

DCF 1.0 DCF 1.0 DCF 1.0

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *