VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUURS, KENMERK LK/6029

 


 

Bergen op Zoom, 28 juni 2006 

 

Aan het College van 

Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/6029 

 

Geachte College, 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op aanvragen en verleningen van gebruiksvergunningen van gebouwen in het territoir van de gemeente Bergen op Zoom over de jaren 2002/2006. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen in de weken 29 t/m 33 van het jaar 2006.

Ondergetekende is bereid onder ede te verklaren dat hij gegevens uit deze dossiers uitsluitend zal gebruiken voor het samenstellen en eventueel publiek maken van statistische gegevens. Hierbij zullen persoonlijke en bedrijfsgegevens van private personen of bedrijven op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, noch anderszins gebruikt. 

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *