PARKEERTERREIN LIEVENSBERG, KENMERK LK/6031

 


 

Bergen op Zoom, 1 juli 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: parkeerterrein Lievensberg, ons kenmerk LK/6031

 

Geacht College, 

Met een zekere regelmaat wordt de BSD-fractie gewezen op de verkeerssituatie rond de ingang van het parkeerterrein achter het ziekenhuis Lievensberg op de kruising Van Swietenlaan/Mathijsenstraat/Paracelsuslaan. Hier doen zich door filevorming met regelmaat gevaarlijke situaties voor (files reiken soms tot de rotonde Olympiaplein). Bijvoorbeeld: voertuigen die de bocht Mathijsenstraat/Van Swietenlaan op de verkeerde helft nemen (zie bijgevoegde foto waarbij een botsing met een vrachtauto ternauwernood voorkomen werd). 

Ook op de hoek Dokter de Ramlaan/Mathijsenstraat doen zich soortgelijke situaties voor (zie bijgevoegde foto waar een auto op de verkeerde weghelft de hoek op ca. 6 meter nadert).

Ook fietsers moeten tussen de files door oversteken, hetgeen niet altijd veilig en voor iedere weggebruiker overzichtelijk is. 

De foto’s zijn genomen op 26 juni tussen 07.45 en 07.55 uur. 

De BSD-fractie verzoekt om aanpak van dit probleem bijvoorbeeld door de ingang van het parkeerterrein te verplaatsen om de doorstroming naar en door de ingang te verbeteren. 

Eventuele beantwoording kan in de commissie RO.

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

BSD LIEVENSBERG 1 BSD LIEVENSBERG 2 BSD LIEVENSBERG 3 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *