VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR 2, KENMERK LK/6033

 


 

Bergen op Zoom, 13 juli 2006 

 

Aan het College van 

Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur 2, ons kenmerk LK/6033

 

Geachte College, 

Op 28 juni j.l. bezorgde ondergetekende ten stadskantoor (met bewijs van ontvangst) een brief, inhoudende een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur (kenmerk LK/6029), gericht aan Uw College. 

Tot op heden heb ik noch Uw beslissing inzake mijn verzoek mogen ontvangen, noch Uw kennisgeving van verdaging voor ten hoogste twee weken!

U handelt hiermede in strijd met artikel 6 van de Wet Openbaarheid van bestuur:

“Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.”. 

Onder verwijzing naar artikel 4:17 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht stelt ondergetekende Uw College per heden in gebreke. 

Ondergetekende verzoekt Uw College dringend ten spoedigste op mijn verzoek te beslissen. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *