LUCHTKWALITEIT, KENMERK LK/6035

 


 

Bergen op Zoom, 21 juli 2006 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: luchtkwaliteit, ons kenmerk LK/6035

 

Geacht College, 

Zoals bekend voldoet geen enkele locatie binnen onze gemeente volledig aan de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. Met name de grenswaarde voor de 24 uurs gemiddelde waarde voor fijn stof (PM10) is het probleem, waarbij de grootste knelpunten in en rond de binnenstad liggen (milieueffectrapportage Bergse Haven, pagina 34). 

Het terugdringen van het fijnstof is primair een taak van het rijk, maar “volgens recente jurisprudentie moet de lokale overheid wel die maatregelen treffen die binnen haar bevoegdheden passen (milieueffectrapportage Bergse Haven, pagina 147). 

De vraag is wat onze bevoegdheden zijn. Valt het weren van SUV’s uit binnensteden en bebouwde kommen daaronder (Nijmegen)? Valt het weren van vervuilende diesels daaronder (razend populair in Duitsland – artikel Volkskrant 8 juli 2006). Ondanks de subsidie loopt de verkoop van de roetfilters amper (zelfde Volkskrant artikel). 

Buiten de volksgezondheid bedreigen grote auto’s en met name de combinatie met het rijgedrag van hun bestuurders de veiligheid. 

Uit een NRC artikel van 15 juli 2006 blijkt dat statistisch onderzoek leert dat bestuurders van “fourwheeldrives” zich slechter aan de verkeersregels houden.

Helaas weet ik uit eigen ervaring en waarneming dat de parkeervakken op onze parkeerterreinen voor sommige ‘bakken’ wat te klein zijn en parkeerschades in de binnenstad een stijgende lijn vertonen. Vaak zijn vooral de kleinere auto’s het slachtoffer, de stootranden zitten bij hen vaak te laag ten opzichte van de daders.

Wat is de juridische status van de maatregelen die elders genomen worden? En is uit oogpunt van volksgezondheid, luchtkwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en beperking parkeerschaden ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het gebruik van grotere (vervuilende) auto’s gewenst? 

– Verboden, 

– variabele parkeertarieven, 

– geen parkeervergunningen voor dit soort auto’s, 

– strikte handhaving van parkeren in de vakken 

kunnen gepaste maatregelen zijn. 

Hoe denkt het College daarover en worden ontwikkelingen elders gevolgd? 

Beantwoording graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *