WET MILIEUBEHEER 2, KENMERK LK/6036

 


 

Bergen op Zoom, 25 juli 2006 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: wet milieubeheer 2, ons kenmerk LK/6036

 

Geacht College, 

Op 18 april 2006 zond ondergetekende een brief inzake een uitvoeringsaspect van de Wet Milieubeheer. Uw antwoord met kenmerk U06-011710 d.d. 9 juni 2006 heb ik in goede orde ontvangen. In Uw antwoord stelt U de Kadernota Milieubeleid 2005-2009 (vastgesteld 30 juni 2005) “zeg maar het nieuwe milieubeleidsplan” gelijk aan een milieubeleidsplan. 

– Hoe is het dan mogelijk dat in een tweetal dossiers (concept vergunningen), die in het kader van de Wet Milieubeheer in week 15 van het jaar 2006 ter inzage zijn gelegd, staat “Art. 2.a Door de gemeente Bergen op Zoom is geen milieubeleidsplan opgesteld”? 

In artikel 8.8 lid 2 van de Wet Milieubeheer is vermeld: “het bevoegd gezag houdt bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening met: a. het voor hem geldende milieubeleidsplan”. 

“Zeg maar” is een merkwaardige formulering! 

– Is de Kadernota nu wel of niet in formele zin een milieubeleidsplan?

– Zo ja, waarom heet het dan niet gewoon zo? 

– Zo nee, waarom voldoen wij niet aan de wettelijke plicht tot vaststelling van een echt milieubeleidsplan? 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *