HEMELWATERAFVOER, KENMERK LK/6039

 


 

Bergen op Zoom, 27 juli 2006    

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:  hemelwaterafvoer, kenmerk LK6039/HD

  

Geacht College, 

In het bestemmingsplan Het Fort/Zeekant in paragraaf 3.6.2 staat in de toelichting op pagina 25 vermeld: 

“In het geval van nieuwbouw moet voor zowel de grondgebonden woningen, gestapelde woningen en voor de bedrijfspanden door de eigenaren een regenwateropvang worden gerealiseerd ten behoeve van toiletspoelingen, beregening van tuinen en voor autowassen. De buffercapaciteit van de voorziening dient ten minste 3.0 m3 per wooneenheid te bedragen.” 

Mede in verband met de te verwachten drogere en warmere zomers is bovengenoemde clausule belangrijk. 

Nu de eerste woningen in Fort-Zeekant zijn opgeleverd en bewoond, verzoek ik U een overzicht van de reeds gerealiseerde opslagcapaciteiten en de plannen met termijnen voor de nog te realiseren capaciteiten. 

Voor de elders in Bergen op Zoom gerealiseerde, dan wel te realiseren panden zou dezelfde clausule van kracht moeten zijn. Zijn daar al stappen toe ondernomen en vond daarvan ook al realisatie plaats? 

Beantwoording graag schriftelijk.

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *