BOUWPLAN KLADDE, KENMERK LK/6040

 


 

Bergen op Zoom, 29 juli 2006    

 

Aan het College van

Gedeputeerde Staten van

Noord Brabant

 per e-mail: [email protected] 

 

Betreft:   Bouwplan Kladde, kenmerk LK/6040 

 

Geacht College, 

Als raadslid van de Gemeente Bergen op Zoom breng ik U de gang van zaken rond een bouwplan op de locatie Kladseweg 65a onder Uw aandacht.

Bijgaand treft U aan mijn brief in deze aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 juni 2006, alsmede het antwoord van het College van B&W d.d. 7 juli 2006. 

De (inpandige) verbouwingen betreffen de transformatie van een agrarisch bedrijfspand (schuur) tot een woning. De door ondergetekende in de brief van 5 juni 2006 gegeven informatie acht ondergetekende concreet genoeg om een bodemonderzoek te vereisen. 

Uw eventuele actie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *