GELUIDSOVERLAST, KENMERK LK6042

 


 

Bergen op Zoom, 31 juli 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: geluidsoverlast, kenmerk LK6042 – vragen ex artikel 39 

 

Geacht College, 

Het is altijd leuk te lezen dat de Krabbenfoor weer een succes is geweest en dat de vele bezoekers (zelfs die uit Roosendaal) hebben genoten van het onvervalst Bourgondische leven in Bergen op Zoom. Ook de uitbreiding naar de zondag, zo hebben we mogen lezen, “gaan we behouden”. 

Alles kent zijn grenzen, behalve het geluid, zo lijkt het. Veel klachten hebben ondergetekende bereikt en ik heb zelf mogen vaststellen dat zowel op de Grote Markt als op het Sint Catharinaplein de geluidsgrenzen ruim zijn overschreden. Er zijn zelfs mensen, die naar zeggen, een referendum willen om de overlast een halt toe te roepen. Velen verkeerden in de veronderstelling dat er geluidsnormen waren (94dB) die voor dit soort gelegenheden zouden gelden. Naar mijn stellige mening zijn deze normen fors overschreden. Ook de bastonen waren zeker op het Sint Catharinaplein bij herhaling van een niveau dat voor gehoorschade en zelfs trillingsschade moest worden gevreesd. Omwonenden kunnen niet vluchten, noch hun panden. 

Geen der klagers heeft problemen met muziek. Dat hoort er bij. Maar het moet wel draagbaar zijn. Als Uw College wil dat ook in de toekomst de Krabbenfoor een succes wordt, dient men ook op dit terrein handhavend op te treden. 

– Zijn er geluidsbegrenzers toegepast op de geluidsinstallaties op de Grote Markt en het Sint Catharinaplein? 

– Zo ja, is er met regelmaat gecontroleerd en wat was het afgestelde maximale niveau? 

– Zo neen, waarom niet? 

– Is bij de gehanteerde geluidsnormen rekening gehouden met cumulerende effecten van alle op een plein aanwezige geluidsbronnen? 

Vertrouwende op een afdoening conform artikel 39, lid 3. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *