MARKIEZENHOF, KENMERK LK6045

 


 

Bergen op Zoom, 4 augustus 2006 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Markiezenhof, kenmerk LK6045 

 

Geacht College, 

Volgens informatie die de BSD-fractie heeft ontvangen, is een gedeelte van het Markiezenhof, grenzend aan de Hofstraat, omgebouwd tot kantoorruimte. Tevens zouden de ruimten boven de domeinkamers voor dat doel ook al ontruimd zijn en niet langer toegankelijk zijn voor het publiek. Dit bevreemdt de BSD-fractie. 

Het komt ons voor dat de ruimten, die voorheen de permanente processietentoonstelling herbergden, ARBO- en brandtechnisch niet of minder geschikt zijn om te functioneren als kantoor/werkruimten. Met name het vrijwel ontbreken van daglicht zou ARBO technisch een belemmering zijn. 

– Voldoen de nu gecreëerde werkruimten volledig aan de in de ARBO-wet omschreven minimale normen? 

– Zijn de voornoemde ruimten daarop door de bevoegde autoriteiten getoetst? 

– Zo ja, zijn deze resultaten voor de raad ter inzage? 

Graag Uw schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *