VRIJWILLIGERSWERK ARCHIEF, KENMERK LK6046

 


 

Bergen op Zoom, 4 augustus 2006 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: vrijwilligerswerk archief, kenmerk LK6046

 

Geacht College, 

Vanwege bezuinigingen zijn de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers bij het archief per 1 januari 2006 geschrapt. Tevens heeft de raad in het kader van bezuinigingen een reductiedoelstelling van het aantal personeelsleden, middels de begroting, vastgesteld. 

In het kader daarvan zijn/gaan een aantal oudere medewerkers met een regeling. 

Het doet dan wel erg vreemd aan dat, naar de BSD-fractie vernomen heeft, dat één medewerker van het archief met een regeling weggaat en dan voor 1 dag in de week, via een uitzendbureau, voor ca. 30 % van de kosten van een fte. feitelijk weer terugkeert en het werk gaat doen, wat nu ook vrijwilligers doen. 

Indien het vorenstaande een juiste weergave is van de feiten, acht de BSD-fractie dit in strijd met de bezuinigingsdoelstellingen van de raad en tevens moreel ongewenst. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven en niet mensen met een regeling weer (via een achterdeur) in dienst nemen op een wijze dat ze met een geringere prestatie voor de samenleving meer inkomen gaan genieten dan diegenen die gewoon tot hun 65ste blijven werken. 

– Indien het geschetste juist is, wat zijn dan de redenen om te kiezen voor deze handelwijze? 

Graag Uw schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *