HANDHAVINGSBELEID, KENMERK LK6049/HD

 


 

Bergen op Zoom, 9 augustus 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Handhavingsbeleid, kenmerk LK6049/HD

 

Geacht College, 

Door Uw College, geaccordeerd door de Gemeenteraad, is gedurende vele jaren een groot aantal besluiten genomen, waarvan sommige al vele jaren van kracht zijn, andere zijn kortere tijd rechtsgeldig. Het valt de BSD-fractie op, dat de handhaving van veel besluiten ernstig te wensen over laat. De facto lijkt het of alleen het Parkeerbeleid gehandhaafd wordt. 

Het is eigenlijk ondoenlijk om een compleet overzicht te geven van handelingen, die in strijd zijn met de besluiten van onze Gemeentelijk Overheid. Ter illustratie noem ik er toch maar een paar: 

– Hemelwaterafvoer, zie onze brief LK6039/HD 

– Geluidsoverlast, zie onze brief LK6042. 

De nieuwbouw aan de Augustalaan voldoet niet aan verdere eisen, bijvoorbeeld genoemd in punt 3.9.3 van het bestemmingsplan. Er staat: “Aan de zuidkant staat de bebouwing met de voeten in het openbaar groen. Omdat individuele tuintjes aan het publieke karakter van de Belvédère afbreuk zouden doen, grenst de begane grond direct aan het Belvédère en wordt op de 1e verdieping een groot dakterras gesitueerd.”. In de mondelinge toelichting is genoemd, dat bijvoorbeeld de brievenbussen van deze woningen aan het Bovenbaantje zouden worden gerealiseerd. 
 BSD augustal 2Brievenbussen aan de Augustalaan, een deur naar een terrasje en de eerste particuliere beplantingen zijn al aanwezig (zie foto). De nieuwe bewoners schijnen niet te zijn of te worden geïnformeerd, dan wel trekken zij zich niets van de gestelde regels aan. Voorkom een Klaverblad situatie!

 

BSD augustal 1Een der woningen heeft op het dak een schotelantenne (zie foto). Voor deze plaats, maar stellig ook elders in onze stad, worden daarmee regels overtreden, zoals deze vermeld zijn in de Voorlichtingspagina 2002 12 15: … “Belangrijk is waar u een antenne wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles, wat grenst aan de openbare ruimte ……………………een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken, die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een antenne meestal niet bouwvergunningvrij op het voorerf (voor of aan de voorgevel) worden geplaatst.” 

Bij de inrichting van Kijk in de Pot is besloten om het uitlaten van honden op dit terrein streng te begeleiden, dan wel te verbieden. Wat staat hier nu nog van overeind? De hondenuitwerpselen vragen om aparte aandacht bij het begin van evenementen, die er worden gehouden: opruiming vergt speciale investering. 

Lopend door het centrum van onze stad én door de buitenwijken valt de grote hoeveelheid zwerfvuil op. Men laat veel te gemakkelijk allerlei vuil vallen zonder te worden gecorrigeerd. 

Het zal duidelijk zijn, dat dit slechts enkele voorbeelden zijn van een groot probleem: er is, buiten het parkeerbeleid, nauwelijks zichtbare actie tot handhaving van regels. In sommige gevallen worden de regels niet bewust overtreden: door het niet handhaven raken ze verloren: men vergeet ze. 

De BSD-fractie vreest een verloedering van de stad en de bewoners en vraagt om brede handhaving van de geldende en nog van kracht wordende regels. 

Ik zie Uw schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *