PARKEERTERREIN BUNTHOF/GROESHOF, KENMERK LK6052

 


 

Bergen op Zoom, 26 augustus 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: parkeerterrein Bunthof/Groeshof, kenmerk LK6052 

 

Geacht College, 

De BSD-fractie heeft signalen vernomen inzake een herinrichting van het parkeerterrein gelegen tussen de Bunthof/Groeshof. Het meeste groen zou verdwijnen en slechts enkele bomen zouden terugkeren. 

– Wat is de status van deze voorgenomen herinrichting? 

– Wie betaalt het en op wiens verzoek vindt dit eventueel plaats? 

– Is er draagvlak onder de bewoners? 

– Is de geconsulteerde bewonerscommissie representatief voor de bewoners of bestaat zij vooral uit niet-bewoners? 

– Wat is de noodzaak/reden voor deze mogelijke herinricht, mede met het oog op de prioriteitsstelling ten aanzien van de onderhoudssituatie elders in Oost? 

– Past de voorgenomen aanpak in het streven de omgeving groen te houden en minder te verstenen uit het oogpunt van waterbuffering? 

De bewoners die de BSD-fractie benaderd hebben, besteden de centen liever aan een aanpak van de Vijverberg. 

Uw schriftelijke reacties afwachtend, 

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen 

 


 

 

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *