HANDHAVING BESTEMMINGSPLAN, KENMERK LK6053

 


 

Bergen op Zoom, 9 september 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: handhaving bestemmingsplan, kenmerk LK6053 

 

Geacht College, 

Met enige verbazing Uw antwoord, kenmerk U06-016325 op mijn brief met kenmerk LK 6039/HD gelezen. 

Feitelijk voert het College het gestelde in een bestemmingsplan Het Fort/Zeekant niet uit zonder de raad daar in te kennen c.q. het bestemmingsplan aan te passen. 

Dit lijkt op minachting van de raad. 

De BSD-fractie verzoekt Uw College tot uitvoering te komen van het gestelde in paragraaf 3.6.2. in voornoemd bestemmingsplan of het bestemmingsplan via een voorstel aan de raad te wijzigen. 

Uw schriftelijke reacties afwachtend, 

Met vriendelijke groet,  

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *