DETAILS 7, KENMERK LK6057

 


 

Bergen op Zoom, 3 oktober 2006

  

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 7, kenmerk LK6057 

 

Geacht College, 

BSD fiets 1 BSD fiets 2Alle nieuw geplaatste fietsenrekken ten spijt, er is nog een groot gebrek aan fietsenrekken bij het NS-station. Verbodsborden (verboden fietsen te plaatsen) en borden die aangeven dat los geplaatste fietsen verwijderd zullen worden, verhinderen niet dat ondergetekende heden omstreeks 08.00 uur meer dan 100 niet reglementair geplaatste fietsen kon tellen rond het station. Bijgaande foto’s illustreren dit. 

Het is één van de twee: of men handhaaft (lijkt onbegonnen werk) of men plaatst nog meer rekken bij of een mengvorm hiervan. Hierbij lijkt verwijdering van de fietsen die kennelijk niet gebruikt worden, een goed startpunt. 

De BSD voorkeur gaat uit naar het plaatsen van nog meer rekken (er is nog plaats in de openbaar toegankelijke ruimten) en verwijdering van reeds lang niet meer gebruikte fietsen (zijn reeds eerder gemerkt). 

BSD rioolput 1Grote delen van het centrum kennen nu gescheiden rioleringsstelsels. Als men het regenwater niet meer afvoert naar de rioolzuivering, vergt dit extra aandacht voor wat burgers in rioolputten deponeren. Uit eigen waarneming (staand bij de paal), moet ik constateren dat de gaten van rioolputten vaak gebruikt worden als afvalbak en dan echt niet alleen voor peuken. Erger is dat sommigen menen (vet) kookafval in rioolputten te kunnen gooien, gisteren geconstateerd in de Kremerstraat ter hoogte van twee restaurantbedrijven (zie foto). Hierbij was ook de straat vet en glad geworden, hetgeen voor winkelend publiek ronduit gevaarlijke situaties kan opleveren. 

Herhaalde malen heb ik reeds kunnen constateren dat een groot cafébedrijf de inhoud van een waterstofzuiger ca. 40 liter sterk verontreinigd water loost op een rioolput op de Grote Markt nabij de voormalige Roxy. Navraag bij één van de schoonmakers, leerde dat dit niet eens binnen kon! 

Tenslotte een waarneming/opmerking over de dekplaten van de ondergrondse afvalcontainers o.a. op het Sint Catharinaplein. In de Lievevrouwestraat zijn de dekplaten opgevuld met bestrating. Op het Sint Catharinaplein is dit (nog) niet het geval. 

Na regen staat er vaak een laagje water in, hetgeen voor gebruikers niet prettig is. Op 2 augustus stuurde een gebruiker een e-mail naar Saver over dit onderwerp. Op 8 augustus kreeg hij een e-mail terug dat de gemeente de volgende week een aannemer de opdracht zou geven de afdekplaat te bestraten. Komt hier nog wat van? 

Antwoord hoeft niet; actie gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *